Валерија Галић

ВАЛЕРИЈА ГАЛИЋ
Потпредсједница
Рођена је 1956. године у Сплиту (Република Хрватска). Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Сарајеву. Године 1981. запослила се као приправница у Секретаријату за законодавство тадашњег Извршног вијећа Скупштине СРБиХ, одакле је упућена на судачку праксу у Општински суд I у Сарајеву. Након положеног правосудног испита наставила је радити у Секретаријату за законодавство као стручна сарадница, затим као савјетница и помоћница секретара за законодавство Извршног вијећа Владе Р/ФБиХ до 1996. године, односно до именовања на дужност секретара Уреда за законодавство Владе ФБиХ. Учествовала је као члан у више радних комисија за израду и доношење системских закона из разних области. Као представница БиХ из ФБиХ и члан Комисије за хармонизацију правног система са европском легислативом учествовала је у неколико међународних програма који су реализовани у САД-у и Француској (Strasbourg). Коауторица је и рецензентица неколико стручних публикација. Била је члан Комисије за полагање стручног испита за раднике управе у Федерацији БиХ, испитивачица за предмете Основе уставног уређења и Основе управе у Федерацији БиХ, као и члан Комисије за полагање правосудног испита на нивоу Федерације БиХ – испитивач за предмет Управно и радно право. Члан је комисија за полагање правосудног испита на нивоу БиХ – испитивач за предмет Управно и радно право. Као предавач учествовала је на више домаћих и међународних скупова из области уставног судства и заштите људских права и основних слобода.

За суткињу Уставног суда Босне и Херцеговине изабрана је у мају 2002. године а на дужност је ступила у мају 2003. године након конституирајуће сједнице новог сазива Уставног суда Босне и Херцеговине. Од 2006. до 2012. године обављала је дужност потпредсједнице Уставног суда БиХ у два мандата. Такође, дужност предсједнице обављала је у два мандата, од 2012. до 2015. године и од 2022. до 2024. године. У јуну 2024. године изабрана је за потпредсједницу Уставног суда.