Мирсад Ћеман

МИРСАД ЋЕМАН

Судија

Рођен је 1955. године у Миљановцима (општина Тешањ). Дипломирао је 1979. године на Правном факултету у Бањој Луци. Правосудни испит положио је 1998. године у Сарајеву. Од 1979. до 1982. године радио је у Општини Тешањ, прво као приправник, а затим као референт за организацију и унапређење рада органа управе и референт за нормативну дјелатност. Од 1982. до 1990. године био је шеф Службе за самоуправне и правне послове у „Енергоинвест“ РО „Енкер“ у Тешњу. Од 1991. до 1993. године био је предсједник Извршног одбора Општине Тешањ. У периоду од 1990. до 2006. године биран је за посланика у законодавним органима у Босни и Херцеговини (Скупштина С/РБиХ итд.), гдје је ангажован углавном у стручним/правним радним тијелима. У више наврата био је члан редовних или ad hoc комисија за уставна питања. Учествовао је у значајном броју стручних скупова на тему уставне проблематике у Босни и Херцеговини и иностранству. Од 2007. године па до доласка на дужност судије Уставног суда бавио се адвокатуром у Сарајеву. Овлашћени-регистровани је медијатор. Стручно се усавршавао у земљи и иностранству из области реформе правосуђа, примјене Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода, израде правних прописа, затим кривичних, парничних и других поступака, међународног хуманитарног права итд. Коаутор је Приручника за израду правних прописа у оквиру Пројекта развоја сектора правосуђа у Босни и Херцеговини. Као консултант био је ангажован у изради једног броја системских закона и других прописа. Вишегодишњи је члан Комисије за полагање правосудног испита на нивоу Босне и Херцеговине и испитивач за област Уставни систем и организација правосуђа (раније за област Управно и Радно право).

На дужност судије Уставног суда Босне и Херцеговине ступио је у октобру 2008. године. Дужност предсједника Суда обављао је од 2015. до 2018. године. За потпредсједника Суда на мандат од три године изабран је 2018. и поново 2021. године.