Саопштење за јавност

Обавјештавамо јавност да је Уставни суд Босне и Херцеговине 19. јануара 2024. године упутио допис Парламенту Федерације Босне и Херцеговине (Представничком дому Парламента ФБиХ) којим је предсједница Уставног суда покренула поступак избора новог судије Уставног суда Босне и Херцеговине, у складу с одредбама члана VI/1ц) Устава Босне и Херцеговине, с обзиром на то да суткињи Сеади Палаврић 10. новембра 2024. године истиче мандат судије Уставног суда због старосне доби.

На основу одредби члана 99 став (1) Правила Уставног суда Босне и Херцеговине – пречишћени текст („Службени гласник Босне и Херцеговине“ бр. 94/14 и 47/23), предсједник Уставног суда, у складу са чланом VI/1а) Устава Босне и Херцеговине, покреће поступак избора новог судије најкасније шест мјесеци прије истека мандата судије због старосне доби. У складу са чланом 99 став (3) Правила Уставног суда Босне и Херцеговине, о томе се обавјештава предсједавајући Представничког дома Парламента Федерације Босне и Херцеговине с обзиром на то да је тај дом бирао суткињу којој престаје мандат.

Сходно члану VI/1б) Устава Босне и Херцеговине, за судије Уставног суда Босне и Херцеговине могу да буду изабрани истакнути правници високих моралних квалитета.
Уставни суд је наведени поступак покренуо како би се на вријеме спровела потребна процедура и омогућило Уставном суду Босне и Херцеговине да ради неометано и у пуном капацитету.

Напомињемо да је Уставни суд у фебруару 2022. године иницирао избор новог судије због одласка у пензију тадашњег предсједника и судије Мате Тадића, али да наведено мјесто судије још увијек није попуњено иако су протекле готово двије године.

Стога позивамо Представнички дом Парламента Федерације БиХ да без одлагања изабере судије у Уставни суд Босне и Херцеговине и тиме испуни своју обавезу из Устава Босне и Херцеговине.