Саопштење за јавност

Поводом закључака усвојених на јучерашњој сједници Народне скупштине Републике Српске (у даљњем тексту: НСРС), којима се, између осталог, оспорава рад Уставног суда Босне и Херцеговине, позива на потпуно непоштовање коначних и обавезујућих одлука Уставног суда, блокаду рада Уставног суда и оставку судије/потпредсједника Уставног суда Босне и Херцеговине Златка М. Кнежевића, Уставни суд оштро осуђује такво неуставно дјеловање НСРС, које при томе сматра веома озбиљним притиском на самосталност и независност Уставног суда БиХ.

Подсјећамо да је Уставни суд Босне и Херцеговине утемељен чланом VI Устава Босне и Херцеговине као независни чувар Устава и као институционални гарант за заштиту људских права и основних слобода установљених Уставом Босне и Херцеговине и инструментима Анекса I Устава. Уставни суд Босне и Херцеговине није дио ни законодавне, ни извршне, ни редовне судске власти, него је Уставом Босне и Херцеговине позициониран као посебна самостална и независна власт која, на основу Устава, дјелује као корективни фактор за остала три сегмента власти и као такав није им дужан полагати рачуне. Само Уставни суд Босне и Херцеговине може доносити прописе и опште акте који се тичу његовог рада и његове улоге утврђене Уставом Босне и Херцеговине. Из свега овога произлази да Уставни суд БиХ у уставноправном систему Босне и Херцеговине ужива потпуну самосталност и независност од било које гране власти, а што му је дао искључиво Устав Босне и Херцеговине.

Слиједећи наведено, истичемо да НСРС за такво дјеловање нема било какво упориште у Уставу Босне и Херцеговине. Дакле, нема основа нити у једној одредби Устава Босне и Херцеговине, па ни ентитета, нити било којег закона у Босни и Херцеговини, која омогућава законодавним тијелима ентитета да се уплићу у рад и надлежност Уставног суда БиХ, укључујући и опозив судија Уставног суда.

У односу на позив на оставку члана Уставног суда БиХ Златка М. Кнежевића, подсјећамо да сваки члан Уставног суда БиХ прије преузимања дужности даје свечану изјаву којом се обавезује да ће се у вршењу своје дужности судије Уставног суда БиХ придржавати Устава и закона Босне и Херцеговине и да ће дужност судије вршити савјесно и непристрасно, и то искључиво у личном својству.

Уставни суд БиХ подржава сав досадашњи рад и професионализам у раду уваженог колеге судије и потпредсједника Кнежевића и у потпуности га подржава у овим за њега тешким изазовима и притисцима којима је неосновано изложен. Овдје се неспорно ради о својеврсном политичком утицају и притиску на члана Уставног суда, што је у потпуности неприхватљиво и у супротности са Уставом БиХ и његовим начелима. Наведено дјеловање у сваком смислу утиче на правну сигурност и подривање владавине права која је основни темељ сваког демократског друштва, којем тежи и Босна и Херцеговина на свом путу ка Европској унији.

На крају, желимо обавијестити јавност да се потпредсједник Кнежевић тренутно налази на оправданом одсуству/боловању. Из наведених разлога Уставни суд БиХ у тим околностима није у могућности заказати и одржати планирану пленарну сједницу крајем маја. Уставни суд БиХ наставља са својим радом у складу с Правилима Уставног суда БиХ.

Предсједница

Уставног суда Босне и Херцеговине

Валерија Галић