Саопштење за јавност

Због велике заинтересованости јавности за одлуку Уставног суда Босне и Херцеговине која је донесена на 126. пленарној сједници Уставног суда БиХ у предмету број У 2/22, Уставни суд обавјештава да су том одлуком укинуте сљедеће одредбе Декларације и Закључака које је донијела Народна скупштина Републике Српске, и то:

  • тач. 17, 18, 19 и 20 Декларације о уставним принципима број 02/1-021-1034/21 од 10. децембра 2021. године;
  • тач. 4 и 5 Закључака у вези с Информацијом о правосудним институцијама Босне и Херцеговине број 02/1-021-1032/21 од 10. децембра 2021. године;
  • тач. 4 и 5 Закључака у вези с Информацијом о преносу надлежности са Републике Српске на ниво Босне и Херцеговине у области одбране и безбједности број 02/1-021-1033/21 од 10. децембра 2021. године;
  • тач. 5 и 6 Закључака у вези с Информацијом о преносу надлежности у области индиректног опорезивања број 02/1-021-1031/21 од 10. децембра 2021. године и
  • тач. 2 и 3 Закључака у вези с Информацијом о преносу надлежности са Републике Српске на ниво Босне и Херцеговине број 02/1-021-1030/21 од 10. децембра 2021. године.