Радни састанак са генералним секретаром Венецијанске комисије

 
 
Thomas Markert, генерални секретар Европске комисије за демократију путем права - European Commission for Democracy through Law (Венецијанска комисија) посјетио је данас Уставни суд Босне и Херцеговине.

Предсједник Уставног суда Босне и Херцеговине Мирсад Ћеман и Thomas Markert размијенили су искуства о досадашњој сарадњи Уставног суда Босне и Херцеговине, Савјета Европе и Европског суда за људска права, а посебно о сарадњи са Венецијанском комисијом у домену промовисања и унапређења заштите људских права.

У разговору је нарочита пажња посвећена питању извршења одлука Уставног суда Босне и Херцеговине. Истакнут је значај извршења одлука Уставног суда Босне и Херцеговине за конзистентност правног система Босне и Херцеговине, али и важност извршавања судских одлука уопште са становишта заштите људских права и основних слобода.

Предсједник Ћеман је захвалио господину Markertu на корисној сарадњи са Венецијанском комисијом у вези са захтјевима Уставног суда БиХ за мишљења Венецијанске комисије (amicus curiae) о појединим правним питањима у три досадашња случаја.

Господин Markert је нагласио да Венецијанска комисија има увид и исказује подршку раду и задовољство резултатима које постиже Уставни суд Босне и Херцеговине посебно у односу на значај и улогу Уставног суда у правном систему Босне и Херцеговине.

Сарадња Уставног суда Босне и Херцеговине и Венецијанске комисије започета је 1997. године, а интензивирана је од 2002. године, када је Босна и Херцеговина постала чланица Савјета Европе и када је приступила парцијалном уговору Савјета Европе, којим је 1990. године установљена Европска комисија за демократију путем права.

Стални члан Венецијанске комисије у име Босне и Херцеговине од 2013. године је судија Уставног суда Босне и Херцеговине Златко М. Кнежевић.
Подијели