Radni sastanak sa generalnim tajnikom Venecijanskog povjerenstva

 
 
Thomas Markert, generalni tajnik Europskoga povjerenstva za demokraciju putem prava - European Commission for Democracy through Law (Venecijansko povjerenstvo) posjetio je danas Ustavni sud Bosne i Hercegovine.

Predsjednik Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine Mirsad Ćeman i Thomas Markert razmijenili su iskustva o dosadašnjoj suradnji Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine, Vijeća Europe i Europskoga suda za ljudska prava, a posebice o suradnji sa Venecijanskim povjerenstvom u domeni promoviranja i promicanja zaštite ljudskih prava.

U razgovoru je naročita pozornost posvećena pitanju izvršenja odluka Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine. Istaknut je značaj izvršenja odluka Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine za konzistentnost pravnoga sustava Bosne i Hercegovine, ali i važnost izvršavanja sudskih odluka uopće sa stajališta zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Predsjednik Ćeman je zahvalio gospodinu Markertu na korisnoj suradnji sa Venecijanskim povjerenstvom u svezi sa zahtjevima Ustavnoga suda BiH za mišljenja Venecijanskog povjerenstva (amicus curiae ) o pojedinim pravnim pitanjima u tri dosadašnja slučaja.

Gospodin Markert je naglasio da Venecijansko povjerenstvo ima uvid i iskazuje potporu radu i zadovoljstvo rezultatima koje postiže Ustavni sud Bosne i Hercegovine posebice u odnosu na značaj i ulogu Ustavnoga suda u pravnom sustavu Bosne i Hercegovine.

Suradnja Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine i Venecijanskog povjerenstva započeta je 1997. godine, a intenzivirana je od 2002. godine, kada je Bosna i Hercegovina postala članica Vijeća Europe i kada je pristupila parcijalnom ugovoru Vijeća Europe, kojim je 1990. godine ustanovljeno Europsko povjerenstvo za demokraciju putem prava.

Stalni član Venecijanskoga povjerenstva u ime Bosne i Hercegovine od 2013. godine je sudac Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine Zlatko M. Knežević.
Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.