Промоција Извјештаја о праву на слободу и безбједност личности и праву на слободу изражавања

Промоција Извјештаја о праву на слободу и безбједност личности и праву на слободу изражавања

„Судови треба да слиједе правне стандарде о праву на слободу и безбједност личности и праву на слободу изражавања како би се обезбиједила једнакост грађана пред законом“, речено је током представљања извјештаја Пракса судова у Босни и Херцеговини у погледу права на слободу и безбједност личности и права на слободу изражавања.

Извјештај, који су сачинили Уставни суд Босне и Херцеговине (БиХ) и AIRE центар, представљен је судијама Основног и Апелационог суда у Брчко Дистрикту БиХ, те судијама Кантоналног суда у Сарајеву 12. и 13. јула ове године. Судије су публикацију оцијениле као веома користан „алат“ у њиховом раду.

У извјештају су на једноставан и приступачан начин приказане релевантне одлуке судова и начела тумачења норми из важних области Европске конвенције о људским правима, а то су заштита права из члана 5 (право на слободу и безбједност личности) и заштита права из члана 10 (право на слободу изражавања).

„Заштита права на слободу изражавања, заснованог на Уставу и Европској конвенцији, у судској примјени још увијек има неуједначену праксу у БиХ. Стога, циљ представљања овог водича, који, између осталог, третира и право на слободу изражавања, јесте успостављање стандарда из праксе Европског суда за људска права, као и праксе Уставног суда БиХ“, рекао је Мато Тадић, предсједник Уставног суда БиХ, током представљања извјештаја у Брчко Дистрикту.

Дамјан Кауриновић, предсједник Апелационог суда Брчко Дистрикта, истакао је да хармонизована судска пракса, која почива на законским основима, обезбјеђује да се у истим или сличним предметима доносе идентичне одлуке.

„Према томе, порука Уставног суда БиХ и AIRE центра говори судијама редовних судова у БиХ о неопходности изградње конзистентне судске праксе јер само стабилна судска пракса обезбјеђује једнакост грађана пред законом и правну сигурност који су дио концепта права на правично суђење из члана 6 Европске конвенције, односно члана II став 3е) Устава БиХ, а то је једно од основних начела владавине права, односно правне државе“, додао је предсједник Кауриновић.

Током представљања извјештаја судијама Кантоналног суда у Сарајеву потпредсједник Уставног суда БиХ Мирсад Ћеман и регистрар Суда Звонко Мијан осврнули су се на релевантне одредбе Европске конвенције и Устава БиХ, те на праксу и стандарде које су изградили Европски суд за људска права и Уставни суд БиХ, као и редовни судови у БиХ.

Осврнувши се посебно на право на слободу изражавања из члана 10 Европске конвенције, потпредсједник Ћеман је нагласио да је дефиниција овог права у члану 10 дата веома широко, да то право дефинисано у ставу 1 спада у групу тзв. квалификованих права, тј. нормом се дефинише само право, али да други став члана 10 допушта мијешање и ограничења под условима прописаним тим ставом.

Потпредсједник је истакао да то значи да су мијешање и ограничења прописана законом и неопходна у демократском друштву у интересу националне безбједности, територијалног интегритета или јавне безбједности, ради спрјечавања не