Престанак мандата предсједника Уставног суда Босне и Херцеговине

На основу члана VI/1 Устава Босне и Херцеговине и члана 99 Правила Уставног суда Босне и Херцеговине, уваженом судији, досадашњем предсједнику Уставног суда БиХ Мати Тадићу, 15. августа 2022. године престаје мандат судије овог суда будући да је на тај дан навршио 70 година живота, до када траје мандат судија Уставног суда БиХ.

Уважени судија Мато Тадић је током свог мандата у Уставном суду дао изузетан допринос у раду Уставног суда Босне и Херцеговине.