Предсједница Уставног суда БиХ Валерија Галић учествовала у раду Конференције „Дјелотворно одузимање имовинске користи на Западном Балкану“

Предсједница Уставног суда Босне и Херцеговине Валерија Галић учествовала је у раду годишње конференције „Дјелотворно одузимање имовинске користи на Западном Балкану“, која је одржана 15. и 16. марта 2023. године у Сарајеву. Заједно с предсједницом на Конференцији су учествовале и регистрарка Севима Сали-Терзић, шефица Кабинета предсједника Ерда Зачирагић и шефица Одјељења за уставносудску праксу Ермина Думањић.

У оквиру Конференције предсједница је изложила свој реферат који се односио на значај праксе Уставног суда БиХ и Европског суда за људска права у предметима који се односе на имовину стечену криминалном дјелатношћу. Предсједница Галић је нагласила да одузимање имовинске користи стечене кривичним дјелом има своје упориште у основном правном принципу да нико не може задржати противправно стечену имовинску корист. Одузимање незаконито стечене имовине само је један облик свеукупних настојања надлежних државних тијела да се ефикасно супротстављају корупцији.

Конференција је одржана у склопу пројекта „Борба против корупције и организованог криминала на Западном Балкану путем јачања регионалне сарадње у одузимању имовинске користи прибављене кривичним дјелом“, који проводе AIRE центар (Advice on Individual Rights in Europe) и Регионална антикорупциона иницијатива (РАИ), а подржава Влада Уједињеног Краљевства. Конференцији је присуствовало преко стотину судија, тужилаца и других стручњака Западног Балкана.