Obavijest o rezultatima testiranja i poziv na intervju - 20.01.2010.

Obavijest o rezultatima testiranja i poziv na intervju Ustavni sud Bosne i Hercegovine je 15. januara 2010. godine obavio testiranje kandidata prijavljenih na javni oglas za radno mjesto stručni saradnik u Uredu registrara u Sekretarijatu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine-dva izvršioca. Komisija za izbor je u skladu sa internim aktom o postupku javnog oglašavanja i načinu i programu polaganja stručnog ispita za osobe koje se upošljavaju u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, obavila ocjenjivanje pismenih radova kandidata koji su pristupili pismenom dijelu stručnog ispita. Kandidati koji su položili pismeni dio stručnog ispita ostvarivši najmanje 75 bodova i koji imaju pravo pristupiti usmenom dijelu stručnog ispita, su kandidati koji su radili pod šifrom kako slijedi uz napomenu da redosljed šifri ne odražava redosljed u broju ostvarenih bodova : Šifra broj bodova: 3557 82,50 3558 81,70 3559 75,85 3560 75,00 3561 75,00 3562 80,00 3563 78,30 3565 75,00 3566 78,35 3568 77,50 3569 75,00 3570 77,50 3572 81,65 3574 75,85 3575 80,85 Kandidati koji nisu položili pismeni dio stručnog ispita jer su ostvarili manje od 75 bodova su kandidati koji su test radili pod šifrom: Šifra: broj bodova: 3555 61,67 3564 70,85 3567 48,30 3571 50,85 3573 46,70 Kandidati koji su položili pismeni dio stručnog ispita dužni su odmah, a najkasnije do 1. februara 2010. godine kontaktirati Ustavni sud na telefon broj 033/561-146 kako bi bili obaviješteni o polaganju usmenog dijela stručnog ispita-intervjua. Prilikom dolaska na intervju kandidati su dužni donijeti originalni dokaz šifre pod kojom su radili test. Svi kandidati imaju pravo podnošenja žalbe na rezultate pismenog dijela ispita-testa u roku od 15 dana od dana prijema i dana objave rezulatata na web stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Eventualne žalbe kandidati trebaju dostaviti u Pisarnicu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, što je moguće prije, a najkasnije do isteka gore navedenog roka.
Подијели