Библиотечки фонд

Библиотечки фонд, који се састоји од репрезентативне грађе с подручја правних наука, али и осталих друштвених наука, ствара се и надопуњава куповином, размјеном и поклоном, а стручно се обрађује примјеном јединственог начина обраде заснованог на међународним стандардима. Online каталог нуди могућност претраживања цјелокупне збирке према различитим критеријумима (аутор, наслов, издавач итд.) од којих је најинтересантнија могућност претраживања према кључним ријечима.

Библиотечки фонд