Najava XXXVIII plenarne sjednice

Na osnovu člana 36. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine zakazujem XXXVIII. PLENARNU SJEDNICU USTAVNOG SUDA BOSNE I HERCEGOVINE za 30. i 31. mart 2007. godine u 09:30 sati
Predlažem sljedeći Dnevni red: I. Usvajanje Zapisnika sa XXXVII. plenarne sjednice Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, održane 26. i 27. januara 2007. godine II. Zahtjevi za ocjenu ustavnosti 1. U 19/05 PODNOSITELJ: Borislav Paravac, u vrijeme podnošenja zahtjeva član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Pobijani akti/predmet apelacije:  Zahtjev za rješavanje spora između Bosne i Hercegovine i entiteta Republike Srpske 2. U 19/06 PODNOSITELJ: Muhamed Ibrahimović, u vrijeme podnošenja zahtjeva predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i 36 poslanika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Zahtjev za ocjenu usaglašenosti sa Ustavom Bosne i Hercegovine:  Okvirnog zakona o privatizaciji preduzeća i banaka u Bosni i Hercegovini («Službeni glasnik Bosne i Hercegovine», broj 14/98);  Zakona o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima («Službeni glasnik Republike Srpske», broj 51/06), te s tim u vezi i Odluke o donošenju posebnog privatizacionog programa za preduzeće «TELEKOM SRPSKE» AD Banjaluka («Službeni glasnik Republike Srpske», broj 74/06) koja je donesena na osnovu ovih zakona. 3. U 22/06 PODNOSITELJ: Jusuf Arapčić Zahtjev za ocjenu ustavnosti:  Zakonske odredbe o polaganju državnog ispita za vozače motornog vozila. III. Razmatranje AP predmeta 1. AP 1785/06 PODNOSITELJ: Abduladhim Maktouf Pobijani akti/predmet apelacije:  Presuda Suda Bosne i Hercegovine, no. KPŽ-32/05 od 4. 4. 2006. godine. 2. AP 2379/05 PODNOSITELJ: Radoslav Tešić Pobijani akti/predmet apelacije:  Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-825/04 od 26. 7. 2005. godine;  Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-1722/03 od 30. 7. 2004. godine. 3. AP 2581/05 PODNOSITELJ: Vlado Adamović Pobijani akti/predmet apelacije:  Odluka Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, broj 08-1052-18102005 od 18. 10. 2005. godine;  Odluka drugostepene disciplinske komisije za sudije VSTV BiH, broj DŽVA 3/05 od 30. 8. 2005. godine;  Odluka prvostepene disciplinske komisije za sudije VSTV BiH, broj VSTV-07-0245-18032005, DCVA 6/2004 od 24. 2. 2005. godine. 4. AP 702/05 PODNOSITELJ: Vlastimir Pušara Pobijani akti/predmet apelacije:  Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Kž-423/04 od 8. 12. 2004. g.;  Presuda Kantonalnog suda, broj K-127/02 od 29. 6. 2004. godine. 5. AP 1070/06 PODNOSITELJICA: Milica Mirković-Kalinić Pobijani akti/predmet apelacije:  Presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž-1733/04 od 17. 9. 2004. godine.  Presuda Općinskog suda u Sarajevu, broj Pr-377/02 od 5. 3. 2004. godine. 6. AP 1474/05 PODNOSITELJ: Mumin Čorbić Pobijani akti/predmet apelacije:  Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-1878/04 od 31. 5. 2005. godine. 7. AP 2589/05 PODNOSITELJ: Rasim Đulić Pobijani akti/predmet apelacije:  Rješenje Kantonalnog suda u Zenici, broj Gž-672/05 od 18. 11. 2005. godine. 8. AP 1593/05 PODNOSITELJ: Hrvoje Osenk Pobijani akti/predmet apelacije:  Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-1358/06 od 23. 2. 2006. godine;  Rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž-1001/05 od 20. 5. 2005. godine;  Rješenja Općinskog suda u Sarajevu, broj DN-2668/04 od 19. 10. 2004. godine. 9. AP 1549/05 PODNOSITELJ: Izet Dževlan Pobijani akti/predmet apelacije:  Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-403/03 od 22. 3. 2005. godine;  Presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž-277/03 od 21. 5. 2003. godine;  Presuda Općinskog suda u Sarajevu, broj P-999/96 od 30. 8. 2002. godina. 10. AP 1945/05 PODNOSITELJ: Nasir Vehabović Pobijani akti/predmet apelacije:  Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-774/04 od 5. 6. 2005. godine. 11. AP 2281/05 PODNOSITELJI: Tihomir Gligorić i Stamenka Kozomara Spojene su apelacije br. AP-2281/05 i AP-2465/05. Pobijani akti/predmet apelacije:  Presuda Suda Bosne i Hercegovine, broj KžK-03/05 od 13. 10. 2005. godine;  Rješenje Suda BiH broj KžK-03/05 od 22. 11. 2005. godine. 12. AP 2253/05 ć PODNOSITELJI: Općinski sud Tuzla i Tuzlanski kanton Pobijani akti/predmet apelacije:  Rješenje Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-665/05 od 22. 8. 2005. godine;  Rješenje Općinskog suda u Tuzli, broj I-12836/04 od 15. 4. 2005. godine i 22. 6.2004. godine. 13. AP 3358/06 PODNOSITELJ: «Aluminij» dd, Mostar Pobijani akti/predmet apelacije:  Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-944/05 od 7. 9. 2006. godine. IV. Verifikacija teksta 1. U 4/04  Rješenje kojim se utvrđuje da Parlament Federacije Bosne i Hercegovine i Narodna skupština Republike Srpske nisu izvršili Djelimičnu Odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, broj U 4/04 od 31. marta 2006. godine, u ostavljenom roku od šest mjeseci od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Bosne i Hercegovine". V. Usvajanje Godišnjeg obračuna Ustavnog suda Bosne i Hercegovine za 2006. godinu VI. Usvajanje Izvještaja o radu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u 2006. godini VII. Usvajanje Orjentacionog plana rada Ustavnog suda Bosne i Hercegovine za 2007. godinu VIII. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o naknadama i drugim materijalnim pravima uposlenih u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine IX. Razno
Predsjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Hatidža Hadžiosmanović-Mahić
Подијели