Najava 56. sjednice Vijeća od pet sudija

Na osnovu člana 9. stav 1. i člana 34. stav 1. i člana 36. stav 1. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine zakazujem 56. sjednicu VIJEĆA OD PET SUDIJA za 8. novembar 2007. godine sa početkom u 9:30 sati
Dnevni red: I. Usvajanje zapisnika sa 55. sjednice Vijeća od pet sudija održane 18. oktobra 2007.godine II. Memorandum povodom zahtjeva za preispitivanje odluke broj AP 2266/05 od 9. 11. 2006. g Memorandum povodom zahtjeva za preispitivanje odluke broj 2498/05 od 21. 12. 2006.g Memorandum povodom zahtjeva za preispitivanje odluke broj AP 1498/05 od 12. 9. 2006. g III. Razmatranje predmeta Vijeća od pet sudija 1. AP 1336/06 PODNOSITELJ: Dragica Babić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Okružnog suda u Banja Luci, broj 011-0-Pžp-06-000938 od 11. 4. 2006. godine;  rješenje Suda za prekršaje Gradiška, broj P-1-335/06 od 31. 3. 2006. godine. 2. AP 328/06 PODNOSITELJ: Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, br. Rev-254/04 od 30. 8. 2005. godine i Pž-69/02 od 16. 12. 2003. godine i rješenja Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Ps-502/00 od 15. 11. 2001. godine. 3. AP 2849/06 PODNOSITELJ: Merima Kovačević Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Kž-324/05 od 14. 9. 2006. godine;  presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj K-4/04 od 21. 4. 2005. godine. 4. AP 1055/07 PODNOSITELJ: Jasmin Rizvanović Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 070-0-Kž-07-000101 od 23. 2. 2007. godine;  rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu, broj 009-0-KV-07-000 048 od 16. 2. 2007. godine 5. AP 2548/07 PODNOSITELJ: Fuad Purišević Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj U-13/07 od 10. 7. 2007. godine;  rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu, broj 009-0-Kv-07-000088 od 30. 4. 2007. godine. 6. AP 2574/07 PODNOSITELJ: Rada Sejmanović Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 118-0-Rev-07-000 585 od 14. 8. 2007. godine;  presuda Okružnog suda u Banja Luci, broj 011-0-Ž-06-000 196 od 26. 3. 2007. godine. 7. AP 444/06 PODNOSITELJ: Miro Jeleč Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Okružnog suda Doboj, broj Gž-177/05 od 30. 1. 2006. godine;  rješenje Osnovnog suda Doboj, broj RS-203/03 od 21. 12. 2004. godine; 8. AP 800/06 PODNOSITELJ: Gordana Ivanović Pobijani akti/predmet apelacije:  obavijest Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, broj Kta-1089/04 od 13. 1. 2006 godine i 1. februara 2006. godine. 9. AP 1315/06 PODNOSITELJ: Senada Dežmić, Enisa Rustemović Avdić i Senija Dežmić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-1546/05 od 11. 4. 2005. godine. 10. AP 519/06 PODNOSITELJ: Dragoslav Višić Pobijani akti/predmet apelacije:  odluke Okružnog suda u Banja Luci, broj Gž-519/04 od 22. decembra 2005. godine. 11. AP 1937/06 PODNOSITELJ: Nikola Petrović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 070-0-Kžk-06-000001 od 3. 5. 2006. godine;  presuda Kantonalnog suda u Livnu, broj K-3/04 od 21. 9. 2004. godine. 12. AP 2311/06 PODNOSITELJ: Tuzlanski Kanton Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda u Tuzli, broj 003-0-Gž-06-000493 od 30. 5.2006. godine. 13. AP 2495/06 PODNOSITELJ: Gordana Ćetojević Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 118-0-Rev-06-000 389 od 2. 8. 2006. godine;  rješenje Okružnog suda u Banja Luci, broj Ž-396/04 od 14. 12. 2005. godine. 14. AP 2522/06 PODNOSITELJ: Vehbija Hodžić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda u Bihaću, broj Gž-1095/05 od 17. 7. 2006. godine. 15. AP 2591/06 PODNOSITELJ: Sabiha Cokoja Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-30/05 od 18. 4. 2006. godine;  presuda Kantonalnog suda u Mostaru, broj Gž.84/04 od 4. 6. 2004. godine. 16. AP 2680/06 PODNOSITELJ: UR “Sunce“ Živinice Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj: U-351/05 od 30. 8. 2005. godine. 17. AP 2707/06 PODNOSITELJ: Ljiljana Dragoje Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-781/05 od 8. 8. 2006. godine;  presuda Kantonalnog suda Mostar, broj Gž-1246/04 od 24. 3. 2005. godine i Presude Općinskog suda Mostar, broj P-112/03-II od 20. 10. 2004. godine. 18. AP 2743/07 PODNOSITELJ: Mirko Kršić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Apelacionog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj 097-0-Gž-06-000502 od 27. 8. 2007. godine;  rješenje Osnovnog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj 096-0-P-06-000235 od 9. 10. 2006. godine. 19. AP 2772/06 PODNOSITELJ: Zvonimir i Radojka Banović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj 003-0-Gž-06-000 381 od 12. 9. 2006. godine;  presuda Općinskog suda u Tuzli, broj P-3262/04 od 9. 1. 2006. godine. 20. AP 2006/06 PODNOSITELJ: Miodrag Babić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-795/05 od 20. 4. 2006. godine;  presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž: 687/05 od 6. 4. 2005. godine i Općinskog suda u Sarajevu, broj P-2752/01 od 14. 4. 2004. godine. 21. AP 884/06 PODNOSITELJ: Ferid Djedović Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-162/05 od 5. 12. 2005. godine;  presuda Kantonalnog suda u Odžaku, broj Gž-67/04 od 12. 10. 2004. godine;  presuda Općinskog suda Orašje, broj P-178/03 od 4. 6. 2004. godine. 22. AP 530/06 PODNOSITELJICA: Rahmija Maslić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Livnu, broj Gž-242/05 od 4. 1. 2006. godine;  presuda Općinskog suda u Livnu, broj P-482/99 od 7. 10. 2005. godine. 23. AP 2529/06 PODNOSITELJ: Tomica Jelić Pobijani akti/predmet apelacije:  apelacija podnesena zbog dužine trajanja sudskog postupka i nedonošenja odluke u razumnom roku pred Općinskim sudom u Širokom Brijegu, u predmetu broj P-200/95. 24. AP 2439/06 PODNOSITELJ: Jadranko Moravski Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Rev-460/04 od 30. 5. 2006. godine;  rješenje Okružnog suda u Doboju, broj Gž-266/04 od 27. 9. 2004. godine;  rješenje Osnovnog suda u Doboju, br. Rs-102/03 od 24. 3. 2004. godine i Rs-64/92 od 14. 6. 1994. godine. 25. AP 750/07 PODNOSITELJ: Draško Mirosavljević Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj U-536/04 od 20. 12. 2006. godine. 26. AP 1634/06 PODNOSITELJI: Ismet Zeničanin i dr. Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-952/04 od 21. 3. 2006. godine;  presuda Kantonalnog suda Zenica, broj Gž-912/04 od 5. 10. 2004. godine;  presuda Općinskog suda Tešanj, broj P-311/02 od 16. 2. 2004. godine. 27. AP 1701/06 PODNOSITELJ: Dževad Sofić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda Banja Luka , broj 011-0-U-05-000812 od 27. 3. 2006. godine;  rješenje Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, broj 05/5-560-57/05 od 14. 9. 2005. godine;  zaključak Gradske uprave Banja Luka, Odjeljenje za boračko invalidsku zaštitu, broj 06-560-969/2004 od 14. 12. 2004. godine. 28. AP 2257/06 PODNOSITELJICA: Fikreta Delahmet Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine. broj Rev-14/03 od 25. 1. 2005. godine;  presuda Kantonalnog suda u Goraždu, broj Gž-29/02 od 25. 10. 2002. godine;  presuda Općinskog suda u Goraždu, broj P-414/00 od 13. 12. 2001. godine. 29. AP 2328/06 PODNOSITELJICA: Olivera Lukić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Rev-342/04 od 5. 5. 2006. godine;  presuda Okružnog suda u Doboju, broj Gž-461/03 od 22. 6. 2004. godine;  presuda Osnovnog suda u Doboju, broj P-561/02 od 23. 5. 2003. godine. 30. AP 2427/06 PODNOSITELJ: Drago Obradović Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Okružnog suda Banja Luka, broj U-302/05 od 10. 5. 2006. godine. 31. AP 2485/06 PODNOSITELJ: Hamdo Suljović Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj U-2392/02 od 8. 6. 2006. godine. 32. AP 2498/06 PODNOSITELJI: Nurija Mehremić i dr. Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Mostaru, broj Gž-1480/05 od 9. 6. 2006. godine. 33. AP 2761/07 PODNOSITELJ: «Kompanija Kušljić» Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda Banja Luka, broj 011-0-U-06-000562 od 10. 7. 2007. godine. 34. AP 3382/06 PODNOSITELJICA: Veldina Jelovac Pobijani akti/predmet apelacije:  Odlika Komisije za imovinske zahtjeve raseljenih osoba i izbjeglica, br. R-104-1445-4/1-01-93/06 od 14. 9. 2006. godine, i 104-1445-471 od 30. 7. 1998. godine. 35. AP 1789/06 PODNOSITELJICA: Branislava Kubiček Pobijani akti/predmet apelacije:  apelacija podnesena zbog nedonošenja odluke u razumnom roku u predmetu Općinskog suda u Tuzli, broj P-1742/05. 36. AP 2008/06 PODNOSITELJ: M.G. Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž-2304/04 od 27. 4. 2006. godine;  presuda Općinskog suda u Sarajevu, broj PR-756/02 od 7. 7. 2004. godine. 37. AP 1046/06 PODNOSITELJI: Bosiljko Kutle i dr. Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-881/04 od 26. 1. 2006. godine;  presuda Kantonalnog suda Široki Brijeg, broj Gž-287/04 od 16. 9. 2004. godine;  presuda Općinskog suda u Širokom Brijegu, broj P-112/04 od 4. 6. 2004. godine. 38. AP 1078/06 PODNOSITELJ: Hercegovačko-neretvanski Kanton Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-316/05 od 14. 3. 2006. godine;  presuda Kantonalnog suda u Mostaru, broj Gž-989/04 od 24. 1. 2005. godine;  presuda Općinskog suda u Mostaru, broj P-352/04 od 20. 9. 2004. godine. 39. AP 2327/06 PODNOSITELJ: N.K. Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Istočnom Sarajevu, broj Gž-533/05 od 16. 5. 2006. godine. 40. AP 3081/06 PODNOSITELJ: Drago Plemić Pobijani akti/predmet apelacije:  odluka o prestanku rada i vraćanju na rad Ugostiteljskog preduzeća «Vučevo» Foča, broj 944 od 20. 9. 1967. godine. 41. AP 1971/06 PODNOSITELJ: Davor Džajić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Banja Luci, broj Ž-2/05 od 14. 6. 2006. godine. 42. AP 1080/06 PODNOSITELJ: Nedeljko Džebrić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Banja Luci, broj Gž-485/04 od 24. 1. 2006. godine;  presuda Osnovnog suda u Prnjavoru, broj P-29/03 od 26. 11. 2003. godine. 43. AP 1244/06 PODNOSITELJICA: Dušanka Arambašić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda u Novom Travniku , broj Gž-778/05 od 22. 2. 2006. godine;  rješenje Općinskog suda u Travniku, broj I-853/05 od 18. 10. 2005. godine. 44. AP 1608/07 PODNOSITELJ: Dragan Boškan Pobijani akti/predmet apelacije:  presude Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 118-0-Kž-06-000 139 od 26. 4. 2007. godine;  presuda Okružnog suda Banja Luka, broj K-70/05 od 5. 5. 2006. godine. 45. AP 2720/07 PODNOSITELJICA: Leposava Medić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda Bijeljina, broj 012-0-Gž-07-000 615 od 1. 10. 2007. godine. 46. AP 2470/07 PODNOSITELJ: Jovo Gordeljević Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Bjeljini, broj 012-0-Kž-07-000 130 od 30. 7. 2007. godine;  presuda Osnovnog suda u Zvorniku, broj 083-0-K-06-000 058 od 15. 3. 2005. godine. 47. AP 1294/06 PODNOSITELJ: DOO «Ambalažerka» Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Uvl-5/04 od 29. 3. 2006. godine. 48. AP 1438/06 PODNOSITELJ: Fadil Bajrić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda u Bihaću, broj Gž-1111/05 od 20. 2. 2006. godine. 49. AP 1458/06 PODNOSITELJ: Sejfudin Naprelac Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Banja Luci, broj U-420/05 od 24. 3. 2006. godine. 50. AP 1470/06 PODNOSITELJ: Đuro Markić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Okružnog suda u Banjaluci, broj 011-0-Ž-06-000 119/04 od 20. 3. 2006. godine. 51. AP 1485/06 PODNOSITELJ: Momčilo Dedijer Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Trebinju, broj Gž-31/05 od 14. 3. 2006. godine. 52. AP 1498/06 PODNOSITELJ: Anton Đurđević Pobijani akti/predmet apelacije:  odluka Komisije za ljudska prava pri Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, broj CH/01/7404 od 6. 2. 2006. godine. 53. AP 1231/06 PODNOSITELJ: Zuhdija Redžić Pobijani akti/predmet apelacije:  apelacija podnesena zbog povrede prava na pravično suđenje u odnosu na donošenje odluke u razumnom roku i prava na imovinu u predmetu Općinskog suda u Velikoj Kladuši, broj Rt-28/03, a u vezi sa zahtjevom apelanta da se utvrdi pravična naknada za eksproprisane nekretnine. 54. AP 1479/06 PODNOSITELJ: Salih Đedović Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda za prekršaje Kantona Sarajevo, broj: III-I-21/06 od 28. 3. 2006. godine;  rješenje Općinskog suda za prekršaje Novo Sarajevo, broj: VI-I-4945/05 veza 9329/04 od 16. 8. 2005. godine. 55. AP 1576/06 PODNOSITELJI: Boro Vidović i dr. Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Rev-292/05 od 3. 3. 2006. godine;  presuda Okružnog suda u Banja Luci, broj GŽ-1036/02 od 12. 10. 2004. godine. 56. AP 1524/06 PODNOSITELJ: Dževad Turkanović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Banja Luci , broj U-188/05 od 10. 3. 2006. godine;  rješenje Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske, broj 05-050-01-31/05 od 4. 1. 2005. godine;  zaključak Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Odsjek Banja Luka, broj I-08-3426/01 od 26. 11. 2003. godine. 57. AP 1760/06 PODNOSITELJ: Petko Božić Pobijani akti/predmet apelacije:  apelacija podnesena radi rješavanja njegovog stambenog pitanja. 58. AP 1888/06 PODNOSITELJICA: Ivanka Križan Pobijani akti/predmet apelacije:  odluka o prestanku radnog odnosa Osnovne škole «Ivan Goran Kovačić», Livno, broj 04-38-408/05 od 31. 8. 2005. godine 59. AP 2351/06 PODNOSITELJ: Mirhet Hrnjić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 070-0-Kž-06-000 270-1 od 12. 7. 2006. godine,  rješenje Kantonalnog suda u Zenici, broj 004-0-Kž-06-000 013 od 16. 6. 2006. godine;  presuda Kantonalnog suda, broj 004-0-Kž-06-000-013 od 10. 3. 2006. godine;  presuda Općinskog suda u Tešnju, broj K-I 42/04 od 5. 9. 2005. godine. 60. AP 2616/06 PODNOSITELJ: Fahir Brčaninović Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda u Tuzli, broj U-507/05 od 14. 8. 2006. godine. 61. AP 2631/06 PODNOSITELJICA: Hanka Ćesko Pobijani akti/predmet apelacije:  apelacija podnesena radi naknade štete. 62. AP 941/06 PODNOSITELJ: Abid Botić Pobijani akti/predmet apelacije:  apelacija podnesena zbog dužine trajanja sudskog postupka pred Osnovnim sudom u Kotor Varošu (u daljnjem tekstu: Osnovni sud) broj P-103/02. 63. AP 1915/06 PODNOSITELJICA: Razija Šahbegović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Doboju, broj U-86/05 od 19. 4. 2006. godine. 64. AP 1987/06 PODNOSITELJ: Pavle Lončar Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-307/05 od 9. 3. 2006. godine. 65. AP 1949/06 PODNOSITELJ: Tuzlanski kanton Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda u Tuzli, broj 003-0-Gž-06-06-000679 od 15. 5. 2006. godine;  rješenje Općinskog suda u Tuzli, broj I-1876/05 od 6. 6. 2005. godine 66. AP 2242/06 PODNOSITELJICA: Mahira Crnički Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Banja Luci, broj Gž-2064/04 od 10. 5. 2006. godine;  presuda Osnovnog suda u Banja Luci, broj P-1891/03 od 21. 9. 2004. godine. 67. AP 2266/06 PODNOSITELJICA: Spomenka Marjanović Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Rev-98/05 od 4. 7. 2006. godine;  presuda Okružnog suda u Trebinju, broj Gž. 234/04 od 30. 11. 2004. godine;  presuda Osnovnog suda u Trebinju, broj P. 357/02 od 8. 4. 2004. 68. AP 2469/06 PODNOSITELJICA: Asmira Kurtović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Banja Luci, broj U-457/05 od 10. 5. 2006. godine;  rješenje Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske, broj 05-050-01-1/05 od 4.1. 2005. godine. 69. AP 2516/05 PODNOSITELJ: Anđelko Samardžić Pobijani akti/predmet apelacije  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-468/04 od 5. 7. 2005. godine;  presuda Kantonalnog suda u Novom Travniku, broj Gž-136/03 od 14. 4. 2004. godine. 70. AP 2889/06 PODNOSITELJ: Midhat Smajkić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Apelacionog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj Rev-23/05 od 29. 9. 2006. godine i broj Gž-91/05 od 14. 6. 2005. godine. 71. AP 1881/06 PODNOSITELJ: Dušan Janković Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj U-1103/04 od 17. 5. 2006. godine. 72. AP 2711/07 PODNOSITELJ: Miodrag Romić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 118-0-Rev-06-000 971 od 14. 8. 2007. godine. 73. AP 3140/06 PODNOSITELJ: «ÖAMTC» Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Mostaru, broj 007-0-Gž-06-000 604 od 7. 9. 2006. godine. 74. AP 3328/06 PODNOSITELJ: Gabrijel Link Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda u Novom Travniku, broj 006-0-Kž-06-000 229 od 20. 11. 2006. godine;  rješenja Općinskog suda u Travniku, broj 051-0-Kv-06-000 089 od 18. augusta 2006. godine. IV. Razmatranje predmeta Vijeća od pet sudija: 75. AP 1766/06 PODNOSITELJ: Sulejman Hadžić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Bihaću, broj Kž-115/05 od 10. 4. 2006. godine;  presuda Općinskog suda u Cazinu, broj K-29/05 od 20. 6. 2005. godine.
Predsjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Hatidža Hadžiosmanović-Mahić
Подијели