Миодраг Симовић

МИОДРАГ СИМОВИЋ
Потпредсједник

Рођен је у Фочи 1952. године. Правни факултет завршио је у Новом Саду. На постдипломском студију кривичноправног смјера у Новом Саду стекао је звање магистра 1981. године, а на истом факултету одбранио је докторску дисертацију 1985. године. Након завршеног студија радио је у Министарству унутрашњих послова СРБиХ и Министарству судства и управе СРБиХ. Од јануара 1991. до октобра 1993. године обављао је функцију потпредсједника Владе СРБиХ и Републике БиХ. За судију Уставног суда Републике Српске изабран је у децембру 1998. године и на тој функцији је остао до маја 2003. године. Редовни је професор Правног факултета Универзитета у Бањој Луци, Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву и Правног факултета Универзитета у Бихаћу. Био је ментор и члан више комисија за одбрану магистарских радова и докторских дисертација. Од 2011. године је инострани члан Руске академије природних наука. Од 2012. године је дописни члан а од 2018. године редовни члан Академије наука и умјетности Босне и Херцеговине. Редовни члан Европске академије наука и умјетности је од 2014. године. Секретар је Одјељења друштвених наука, члан Предсједништва и предсједник Одбора за правне науке Одјељења друштвених наука Академије наука и умјетности Босне и Херцеговине. Научној и стручној јавности презентовао је преко 500 радова. Аутор је 84 књиге (23 као аутор и 61 као коаутор). Као референт и кореферент учествовао је на преко 250 научних и стручних скупова у земљи и иностранству. Учествовао је и у 11 међународних пројеката.

На дужност судије Уставног суда БиХ ступио је у мају 2003. године. Дужност потпредсједника Уставног суда Босне и Херцеговине обављао је од маја 2003. до маја 2009. године у два мандата. Дужност предсједника Уставног суда Босне и Херцеговине обављао је у периоду од маја 2009. до маја до 2012. године. Наредне три године обављао је дужност потпредсједника. На дужност потпредсједника Суда ступио је поново у јуну 2021. године.