Извјештај о резултатима оцјењивања писменог дијела испита знања за радно мјесто Стручни сарадник за правне, персоналне и опште послове

Извјештај о резултатима оцјењивања писменог дијела испита знања за радно мјесто
Стручни сарадник за правне, персоналне и опште послове у Уставном суду Босне и Херцеговине


На основу Одлуке о попуњавању радног мјеста стручни сарадник за правне, персоналне и опште послове у Уставном суду Босне и Херцеговин расписивањем јавног огласа број СУ-06-348/23 од 5. априла 2023. године, у Уставном суду Босне и Херцеговине је обављено тестирање кандидата који су приступили писменом дијелу испита знања.
Комисија за избор, у складу с Правилником о раду у Уставном суду Босне и Херцеговине, на сједници, одржаној 22. маја 2023. године, обавила је оцјењивање писмених радова кандидата.
Кандидати који су положили писмени дио испита знања у складу с наведеним одредбама Правилника имају право да приступе усменом дијелу испита знања, и то кандидати који су радили под шифром како слиједи:

               Шифра:           Број бодова:
               
                3111                    75,16
                3119                    76,33
                3121                    75,00
                3125                    75,16
                3126                    78,00
                3127                    75,49
                3133                    76,16

Кандидати који нису положили писмени дио испита знања су кандидати који су радили под шифром како слиједи:
                               
                3112                    67,99
                3113                    63,83
                3114                    53,33           
                3115                    67,49
                3116                    54,99           
                3117                    49,16
                3118                    59,99
                3122                    62,49
                3123                    59,16
                3128                    46,66
                3129                    59,16
                3130                    52,49
                3131                    48,33
                3132                    49,16
                3135                    59,99
                3136                    33,33   

Кандидати који су положили писмени дио испита знања дужни су одмах контактирати Уставни суд Босне и Херцеговине путем телефона број 033/561-146 како би се идентификовали у складу са шифром под којом су радили писмени дио испита знања.

Усмени дио испита знања (интервју) одржаће се 26. маја 2023. године (петак) у просторијама Уставног суда Босне и Херцеговине, Улица Pеиса Џ. Чаушевића број 6/III, са почетком у 10.00 часова за кандидате под шифром: 3111, 3119, 3121 i 3125, односно у 11.00 часова за кандидате под шифром: 3126, 3127 i 3133.

Приликом доласка на интервју кандидати су дужни да донесу оригинални доказ шифре под којом су радили писмени дио испита знања, као и важећи идентификациони докуменат (лична карта, пасош или возачка дозвола).

Кандидати немају право жалбе на резултате писменог дијела испита знања.

Предсједница Комисије за избор
Наташа Вуковић