Извјештај о резултатима оцјењивања писменог дијела испита знања за радно мјесто стручни сарадник у Канцеларији регистрара

Извјештај о резултатима оцјењивања писменог дијела испита знања за радно мјесто
стручни сарадник у Канцеларији регистрара у Уставнм суду Босне и Херцеговине

На основу Одлуке о попуњавању радног мјеста стручни сарадник у Канцеларији регистрара расписивањем јавног огласа број СУ-06-404/23 од 16. маја 2023. године, у Уставном суду Босне и Херцеговине је одржано тестирање кандидата који су приступили писменом дијелу испита знања.

Комисија за избор, у складу с Правилником о раду у Уставном суду Босне и Херцеговине, на сједници, одржаној 5. јула 2023. године, оцијенила писмене радове кандидата.

Кандидати који су положили писмени дио испита знања у складу с наведеним одредбама Правилника имају право да приступе усменом дијелу испита знања, и то кандидати који су радили под шифром како слиједи:

Шифра: Број бодова:
3141 75,16
3142 75,33
3147 75,00
3150 76,16

Кандидати који нису положили писмени дио испита знања су кандидати који су радили под шифром како слиједи:   

3146 53,33
3148 60,83
3149 59,99
3151 51,66
3154 51,66

Кандидати који су положили писмени дио испита знања дужни су одмах контактирати Уставни суд Босне и Херцеговине путем телефона број 033/561-146 како би се идентификовали у складу са шифром под којом су радили писмени дио испита знања.

Усмени дио испита знања (интервју) одржаће се 7. јула 2023. године (петак) у просторијама Уставног суда Босне и Херцеговине, Улица Pеиса Џ. Чаушевића број 6/III, са почетком у 10.00 часова.


Приликом доласка на интервју кандидати су дужни да донесу оригинални доказ шифре под којом су радили писмени дио испита знања, као и важећи идентификациони докуменат (лична карта, пасош или возачка дозвола).

Кандидати немају право жалбе на резултате писменог дијела испита знања.

Предсједница Комисије за избор
Наташа Вуковић