Izvješće o rezultatima ocjenjivanja pismenoga dijela ispita znanja za radno mjesto stručni suradnik u Uredu registrara

Izvješće o rezultatima ocjenjivanja pismenoga dijela ispita znanja za radno mjesto
stručni suradnik u Uredu registrara u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine

Na temelju Odluke o popuni radnoga mjesta stručni suradnik u Uredu registrara, raspisivanjem javnoga natječaja broj SU-06-404/23 od 16. svibnja 2023. godine, u Ustavnome sudu Bosne i Hercegovine je održano testiranje kandidata koji su pristupili pismenome dijelu ispita znanja.

Povjerenstvo za izbor, sukladno Pravilniku o radu u Ustavnome sudu Bosne i Hercegovine, na sjednici, održanoj 5. srpnja 2023. godine, ocijenilo je pismene radova kandidata.

Kandidati koji su položili pismeni dio ispita znanja sukladno navedenim odredbama Pravilnika imaju pravo pristupiti usmenome dijelu ispita znanja, i to kandidati koji su radili pod šifrom kako slijedi:

Šifra: Broj bodova:
3141 75,16
3142 75,33
3147 75,00
3150 76,16

Kandidati koji nisu položili pismeni dio ispita znanja su kandidati koji su radili pod šifrom kako slijedi:   

3146 53,33
3148 60,83
3149 59,99
3151 51,66
3154 51,66

Kandidati koji su položili pismeni dio ispita znanja dužni su odmah kontaktirati Ustavni sud Bosne i Hercegovine putem telefona broj 033/561-146 kako bi se identificirali u skladu sa šifrom pod kojom su radili pismeni dio ispita znanja.

Usmeni dio ispita znanja (intervju) održat će se 7. srpnja 2023. godine (petak) u prostorijama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Ulica reisa Dž. Čauševića broj 6/III, sa početkom u 10.00 sati.

Prilikom dolaska na intervju kandidati su dužni donijeti izvorni dokaz šifre pod kojom su radili pismeni dio ispita znanja, kao i važeći identifikacijski dokument (osobna iskaznica, putovnica ili vozačka dozvola).

Kandidati nemaju pravo priziva na rezultate pismenoga dijela ispita znanja.

Predsjednica Povjerenstva za izbor
Nataša Vuković

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.