Извјештај о резултатима оцјењивања писменог дијела испита знања за радно мјесто стручни сарадник у Канцеларији регистрара

Извјештај о резултатима оцјењивања писменог дијела испита знања за радно мјесто
стручни сарадник у Канцеларији регистрара у Уставном суду Босне и Херцеговине

На основу Одлуке о попуњавању радног мјеста стручни сарадник у Канцеларији регистрара Уставног суда Босне и Херцеговине расписивањем јавног огласа број СУ-06-854/22 од 21. јула 2022. године, у Уставном суду Босне и Херцеговине је обављено тестирање кандидата који су приступили писменом дијелу испита знања.

Комисија за избор, у складу с Правилником о раду у Уставном суду Босне и Херцеговине, на сједници, одржаној 10. октобра 2022. године, обавила је оцјењивање писмених радова кандидата.

Кандидати који су положили писмени дио испита знања су кандидати који су радили под шифром како слиједи:

Шифра:

8174

8184

8179

8170

Број бодова:

77,66

76,50

76,33

75,66


Кандидати који нису положили писмени дио испита знања су кандидати који су радили под шифром како слиједи:

8171

8176

8178

8172

8173

8182

66,99

55,83

51,66

47,33

44,99

43,33


Кандидати који су положили писмени дио испита знања дужни су одмах контактирати Уставни суд Босне и Херцеговине путем телефона број 033/561-146 како би се идентификовали у складу са шифром под којом су радили писмени дио испита знања.

Кандидати који су положили писмени дио испита знања имају право приступити усменом дијелу испита знанја. Усмени дио испита знања (интервју) одржаће се 17. октобра 2022. године (понедељак) у просторијама Уставног суда Босне и Херцеговине, Улица Pеиса Џ. Чаушевића број 6/III, са почетком у 11 сати.

Приликом доласка на интервју кандидати су дужни да донесу оригинални доказ шифре под којом су радили писмени дио испита знања, као и важећи идентификациони докуменат (лична карта, пасош или возачка дозвола).

Кандидати немају право жалбе на резултате писменог дијела испита знања.

Предсједница Комисије за избор
Наташа Вуковић