Извјештај о резултатима оцјењивања писменог дијела испита знања за радно мјесто стручни сарадник у Канцеларији регистрара

Извјештај о резултатима оцјењивања писменог дијела испита знања за радно мјесто
стручни сарадник у Канцеларији регистрара у Уставном суду Босне и Херцеговине

На основу Одлуке о попуњавању радног мјеста стручни сарадник у Канцеларији регистрара Уставног суда Босне и Херцеговине расписивањем јавног огласа број СУ-06-397/22 од 4. маја 2022. године, у Уставном суду Босне и Херцеговине је обављено тестирање кандидата који су приступили писменом дијелу испита знања.

Комисија за избор, у складу с Правилником о раду у Уставном суду Босне и Херцеговине, на сједници, одржаној 7. јуна 2022. године, обавила је оцјењивање писмених радова кандидата.

Кандидати који су положили писмени дио испита знања у складу с наведеним одредбама Правилника имају право да приступе усменом дијелу испита знања, и то кандидати који су радили под шифром како слиједи:

Шифра: Број бодова:

8141

8142

8143

8145

8146

8149

8150

8153

76,00

76,00

75,00

75,00

75,00

76,00

75,00

75,00

Кандидати који нису положили писмени дио испита знања су кандидати који су радили под шифром како слиједи:

8144

8152

52,45

53,30

Кандидати који су положили писмени дио испита знања дужни су одмах контактирати Уставни суд Босне и Херцеговине путем телефона број 033/561-146 како би се идентификовали у складу са шифром под којом су радили писмени дио испита знања.

Усмени дио испита знања (интервју) одржаће се 13. јуна 2022. године (понедељак) у просторијама Уставног суда Босне и Херцеговине, Улица Pеиса Џ. Чаушевића број 6/III, са почетком у:

  • 10 сати за кандидате који су радили под шифрама 8141, 8142, 8143 i 8145.
  • 11 сати за кандидате који су радили под шифрама 8146, 8149, 8150 i 8153.

Приликом доласка на интервју кандидати су дужни да донесу оригинални доказ шифре под којом су радили писмени дио испита знања, као и важећи идентификациони докуменат (лична карта, пасош или возачка дозвола).

Кандидати немају право жалбе на резултате писменог дијела испита знања.

Предсједница Комисије за избор
Наташа Вуковић