Izvješće o rezultatima ocjenjivanja pismenoga dijela ispita znanja za radno mjesto stručni suradnik u Uredu registrara

Izvješće o rezultatima ocjenjivanja pismenoga dijela ispita znanja za radno mjesto
stručni suradnik u Uredu registrara u Ustavnome sudu Bosne i Hercegovine

Na temelju Odluke o popuni radnoga mjesta stručni suradnik u Uredu registrara Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine raspisivanjem javnoga natječaja broj SU-06-397/22 od 4. svibnja 2022. godine, u Ustavnome sudu Bosne i Hercegovine je obavljeno testiranje kandidata koji su pristupili pismenome dijelu ispita znanja.

Povjerenstvo za izbor, sukladno Pravilniku o radu u Ustavnome sudu Bosne i Hercegovine, na sjednici, održanoj 7. lipnja 2022. godine, obavilo je ocjenjivanje pismenih radova kandidata.

Kandidati koji su položili pismeni dio ispita znanja sukladno navedenim odredbama Pravilnika imaju pravo pristupiti usmenome dijelu ispita znanja, i to kandidati koji su radili pod šifrom kako slijedi:

Šifra: Broj bodova:

8141

8142

8143

8145

8146

8149

8150

8153

76,00

76,00

75,00

75,00

75,00

76,00

75,00

75,00

Kandidati koji nisu položili pismeni dio ispita znanja su kandidati koji su radili pod šifrom kako slijedi:

8144

8152

52,45

53,30

Kandidati koji su položili pismeni dio ispita znanja dužni su odmah kontaktirati Ustavni sud Bosne i Hercegovine putem telefona broj 033/561-146 kako bi se identificirali sukladno šifri pod kojom su radili pismeni dio ispita znanja.

Usmeni dio ispita znanja (intervju) održat će se 13. lipnja 2022. godine (ponedjeljak) u prostorijama Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine, Ulica reisa Dž. Čauševića broj 6/III, sa početkom u:

  • 10 sati za kandidate koji su radili pod šiframa: 8141, 8142, 8143 i 8145.
  • 11 sati za kandidate koji su radili pod šiframa: 8146, 8149, 8150 i 8153.


Prilikom dolaska na intervju kandidati su dužni donijeti izvorni dokaz šifre pod kojom su radili pismeni dio ispita znanja, kao i važeći identifikacijski dokument (osobna iskaznica, putovnica ili vozačka dozvola).

Kandidati nemaju pravo priziva na rezultate pismenoga dijela ispita znanja.

Predsjednica Povjerenstva za izbor
Nataša Vuković

Copyrights @ 2023 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.