Извјештај о резултатима оцјењивања писменог дијела испита знања за радно мјесто стручни сарадник у Канцеларији регистрара

Сарајево, 26. новембар 2021. године

Извјештај о резултатима оцјењивања писменог дијела испита знања за радно мјесто
стручни сарадник у Канцеларији регистрара у Уставном суду Босне и Херцеговине

На основу Одлуке о попуњавању радног мјеста стручни сарадник у Канцеларији регистрара Уставног суда Босне и Херцеговине расписивањем јавног огласа број СУ-06-920/21 од 5. октобра 2021. године, у Уставном суду Босне и Херцеговине је обављено тестирање кандидата који су приступили писменом дијелу испита знања.

Комисија за избор, у складу с Правилником о раду у Уставном суду Босне и Херцеговине, на сједници, одржаној 23. новембра 2021. године, обавила је оцјењивање писмених радова кандидата.

Кандидати који су положили писмени дио испита знања у складу с наведеним одредбама Правилника имају право да приступе усменом дијелу испита знања, и то кандидати који су радили под шифром како слиједи:

                                                                                                                   Шифра:          Број бодова:

8040                    77,00
8042                    75,00
8048                    75,00
 8049                    75,00
 8057                    78,33

Кандидати који нису положили писмени дио испита знања су кандидати који су радили под шифром како слиједи:

8041                    40,00
8043                    38,32
8045                    45,00
8046                    31,67
8047                    30,00
8050                    40,00
8054                    30,00
8058                    33,33

Кандидати који су положили писмени дио испита знања дужни су да одмах контактирају са Уставним судом Босне и Херцеговине путем телефона број 033/251-229 како би се идентификовали у складу са шифром под којом су радили писмени дио испита знања.

Усмени дио испита знања (интервју) одржаће се 6. децембра 2021. године (понедјељак) у просторијама Уставног суда Босне и Херцеговине, Улица реиса Џ. Чаушевића број 6/III, са почетком у:

10 часова за кандидате који су радили под шифрама 8040, 8042, 8048, 8049, 8057.

Приликом доласка на интервју кандидати су дужни да донесу оригинални доказ шифре под којом су радили писмени дио испита знања, као и важећи идентификациони докуменат (лична карта, пасош или возачка дозвола).

Приликом доласка на интервју у Уставни суд сви кандидати су дужни да се придржавају прописаних епидемиолошких мјера, што подразумијева држање физичке дистанце и ношење заштитних маски.

Кандидати немају право жалбе на резултате писменог дијела испита знања.

Предсједница Комисије за избор
Наташа Вуковић