Извјештај о резултатима оцјењивања писменог дијела испита знања за радно мјесто стручног сарадника у Канцеларији регистрара

Извјештај о резултатима оцјењивања писменог дијела испита знања за радно мјесто стручног сарадника у Канцеларији регистрара у Уставном суду Босне и Херцеговине

 

На основу Одлуке о попуњавању радног мјеста стручног сарадника у Канцеларији регистрара Уставног суда Босне и Херцеговине, расписивањем јавног огласа број СУ-06-1098/18 од 23. октобра 2018. године, у Уставном суду Босне и Херцеговине је обављено тестирање кандидата који су приступили писменом дијелу испита знања.

 

Комисија за избор, у складу с Правилником о раду у Уставном суду Босне и Херцеговине, на својој сједници, одржаној 30. новембра 2018. године, обавила је оцјењивање писмених радова кандидата.

 

Кандидати који су положили писмени дио испита знања у складу с наведеним одредбама Правилника имају право да приступе усменом дијелу испита знања, и то кандидати који су радили под шифром како слиједи:
 

                                  Шифра:                                            Број бодова:

                                              

                                               3313                                                   79

                                               3314                                                   75

                                               3316                                                   78

                                               3317                                                   77

                                               3318                                                   76

                                               3321                                                   77

                                               3323                                                   78

                                               3325                                                   76

                                               3326                                                   79

                                               3327                                                   79

                                               3328                                                   79

                                               3333                                                   79

                                               3334                                                   79

                                               3335                                                   76

                                                                                             

Кандидати који нису положили писмени дио испита знања су кандидати који су радили под шифром како слиједи:

 

3315                                                   60

3319                                                   60

3320                                                   50

3322                                                   50

3324                                                   60

3329                                                   50

3330                                                   60

3331                                                   60

3332                                                   60

3336                                                   60

3337                                                   50

3338                                                   60

                                              

Кандидати који су положили писмени дио испита знања дужни су да одмах контактирају Уставни суд Босне и Херцеговине на број телефона 033/561-183 или 033/561-146 како би се идентификовали у складу са шифром под којом су радили писмени дио испита знања.

 

Усмени дио испита знања (интервју) одржаће се 5. децембра 2018. године (сриједа) у просторијама Уставног суда Босне и Херцеговине, Улица реиса Џ. Чаушевића 6/III, са почетком у:

 

9.00 часова за кандидате који су радили под шифрама 3313, 3314, 3316, 3317 и 3318,

 

11.00 часова за кандидате који су радили под шифрама 3321, 3323, 3325, 3326 и 3327,

 

14.00 часова за кандидате који су радили под шифрама 3328, 3333, 3334 и 3335.

 

Приликом доласка на интервју кандидати су дужни донијети оригинални доказ шифре под којом су радили писмени дио испита знања, као и важећи идентификациони документ (лична карта, пасош или возачка дозвола).

 

Кандидати немају право жалбе на резултате писменог дијела испита знања.

 

 

 

                                                                                    Предсједник Комисије за избор

                                                                                                              Наташа Вуковић

Подијели