Извјештај о резултатима оцјењивања писменог дијела испита знања за радно мјесто Преводилац за симултано превођење

Извјештај о резултатима оцјењивања писменог дијела испита знања за радно мјесто
Преводилац за симултано превођење у Уставнм суду Босне и Херцеговине

На основу Одлуке о попуњавању радног мјеста Певодилац за симултано превођење, расписивањем јавног огласа број СУ-06-320/24 од 14. мартa 2024. године, у Уставном суду Босне и Херцеговине одржано је тестирање кандидата који су приступили писменом дијелу испита знања.

Комисија за избор, у складу с Правилником о раду у Уставном суду Босне и Херцеговине, на сједници, одржаној 26. априла 2024. године, оцијенила је писмене радове кандидата.

Кандидати који су положили писмени дио испита знања у складу с наведеним одредбама Правилника имају право да приступе усменом дијелу испита знања, и то кандидати који су радили под шифром како слиједи:

Шифра:              Број бодова:           
8062                    96,67
8065                    90,00
8067                    85,83

Кандидати који нису положили писмени дио испита знања су кандидати који су радили под шифром како слиједи:

Шифра:              Број бодова:
8066                    71,50
8064                    65,17
8063                    63,17
8068                    58,83
                                         
Кандидати који су положили писмени дио испита знања дужни су одмах контактирати Уставни суд Босне и Херцеговине путем телефона број 033/561-183 како би се идентификовали у складу са шифром под којом су радили писмени дио испита знања.

Усмени дио испита знања (интервју) одржаће се 29. априла 2024. године (пoнедјeљак) у просторијама Уставног суда Босне и Херцеговине, Улица pеиса Џ. Чаушевића број 6/III, са почетком у 10:00 часова.

Приликом доласка на интервју кандидати су дужни да донесу оригинални доказ шифре под којом су радили писмени дио испита знања, као и важећи идентификациони докуменат (лична карта, пасош или возачка дозвола).

Кандидати немају право жалбе на резултате писменог дијела испита знања.

Предсједница Комисије за избор
Ceвимa Caли-Tepзић