Izvješće o rezultatima ocjenjivanja pismenoga dijela ispita znanja za radno mjesto Prevoditelj za simultano prevođenje

Izvješće o rezultatima ocjenjivanja pismenoga dijela ispita znanja za radno mjesto
Prevoditelj za simultano prevođenje u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine

Na temelju Odluke o popuni radnoga mjesta Prevoditelj za simultano prevođenje, raspisivanjem javnog natječaja broj SU-06-320/24 od 14. ožujka 2024. godine, u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine održano je testiranje kandidata koji su pristupili pismenom dijelu ispita znanja.

Povjerenstvo za izbor, sukladno Pravilniku o radu u Ustavnome sudu Bosne i Hercegovine, na sjednici, održanoj 26. travnja 2024. godine, ocijenilo je pismene radova kandidata.

Kandidati koji su položili pismeni dio ispita znanja sukladno navedenim odredbama Pravilnika imaju pravo pristupiti usmenom dijelu ispita znanja, i to kandidati koji su radili pod šifrom kako slijedi:

Šifra:                  Broj bodova:
8062                    96,67
8065                    90,00
8067                    85,83

Kandidati koji nisu položili pismeni dio ispita znanja su kandidati koji su radili pod šifrom kako slijedi:

Šifra:                  Broj bodova:
8066                    71,50
8064                    65,17
8063                    63,17
8068                    58,83
                                         
Kandidati koji su položili pismeni dio ispita znanja dužni su odmah kontaktirati Ustavni sud Bosne i Hercegovine putem telefona broj 033/561-183 kako bi se identificirali u skladu sa šifrom pod kojom su radili pismeni dio ispita znanja.

Usmeni dio ispita znanja (intervju) održat će se 29. travnja 2024. godine (ponedjeljak) u prostorijama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Ulica reisa Dž. Čauševića broj 6/III, sa početkom u 10:00 sati.

Prilikom dolaska na intervju kandidati su dužni donijeti izvorni dokaz šifre pod kojom su radili pismeni dio ispita znanja, kao i važeći identifikacijski dokument (osobna iskaznica, putovnica ili vozačka dozvola).

Kandidati nemaju pravo priziva na rezultate pismenoga dijela ispita znanja.

Predsjednica Povjerenstva za izbor
Sevima Sali-Terzić

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.