Извјештај о резултатима оцјењивања писменог дијела испита знања за радно мјесто Лектор

Извјештај о резултатима оцјењивања писменог дијела испита знања за радно мјесто
Лектор у Уставном суду Босне и Херцеговине

На основу Одлуке о попуњавању радног мјеста лектор у Уставном суду Босне и Херцеговин расписивањем јавног огласа број СУ-06-1242/22 од 20. децембра 2022. године, у Уставном суду Босне и Херцеговине је обављено тестирање кандидата који су приступили писменом дијелу испита знања.

Комисија за избор, у складу с Правилником о раду у Уставном суду Босне и Херцеговине, на сједници, одржаној 23. фебруара 2023. године, обавила је оцјењивање писмених радова кандидата.

Кандидати који су приступили писменом дијелу испита знања су кандидати који су радили под шифром како слиједи:

Шифра: Број бодова:
8198 30,00
8197 31,66


Наведени кандидати нису положили писмени дио испита знања јер су остварили мање од 75,00 бодова.

Усмени дио испита знања (интервју) који је заказан за  24. фебруар 2023. године (петак) у просторијама Уставног суда Босне и Херцеговине, Улица Pеиса Џ. Чаушевића број 6/III, са почетком у 10.00 часова, неће се одржати.
 
Кандидати имају право жалбе на резултате писменог дијела испита знања у року од 8 (осам) дана од објаве резултата на web страници Уставног суда Босне и Херцеговине.

Кандидати имају право на поврат докумената који су поднесени уз пријаву на оглас.

Предсједница Комисије за избор
Наташа Вуковић