Izvješće o rezultatima ocjenjivanja pismenoga dijela ispita znanja za radno mjesto Lektor

Izvješće o rezultatima ocjenjivanja pismenoga dijela ispita znanja za radno mjesto
Lektor u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine

Na temelju Odluke o popuni radnoga mjesta lektor u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine raspisivanjem javnoga natječaja broj SU-06-1242/22 od 20. prosinca 2022. godine, u Ustavnome sudu Bosne i Hercegovine je obavljeno testiranje kandidata koji su pristupili pismenome dijelu ispita znanja.

Povjerenstvo za izbor, sukladno Pravilniku o radu u Ustavnome sudu Bosne i Hercegovine, na sjednici, održanoj 23. veljače 2023. godine, obavilo je ocjenjivanje pismenih radova kandidata.

    
Kandidati koji su pristupili pismenom dijelu ispita znanja su kandidati koji su radili pod šifrom kako slijedi:   

Šifra: Broj bodova:
8198 30,00
8197 31,66


Navedeni kandidati nisu položili pismeni dio ispita znanja jer su ostvarili manje od 75,00 bodova.

Usmeni dio ispita znanja (intervju) koji je zakazan za 24. veljače 2023. godine (petak) u prostorijama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Ulica reisa Dž. Čauševića broj 6/III, sa početkom u 10.00 sati, neće se održati.

Kandidati imaju pravo priziva na rezultate pismenog dijela ispita znanja u roku od 8 (osam) dana od objave rezultata na web stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Kandidati imaju pravo na povrat dokumenata koji su podneseni uz prijavu na natječaj.

Predsjednica Povjerenstva za izbor
Nataša Vuković

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.