Извјештај о резултатима оцјењивања писменог дијела испита у вези са јавним огласом за избор водитеља Писарнице у Секретаријату Уставног суда Босне и Херцеговине

 

У вези са јавним огласом број П-280/16 за попуњавање радног мјеста водитељ Писарнице у Секретаријату Уставног суда Босне и Херцеговине, у Уставном суду Босне и Херцеговине је 18. јула 2016. године обављено тестирање кандидата који су приступили писменом дијелу стручног испита.

Комисија за избор је, у складу с Одлуком о поступку јавног оглашавања, те начину и програму полагања стручног испита за лица која се запошљавају у Уставном суду Босне и Херцеговине, на својој другој сједници, одржаној 18. јула 2016. године, обавила оцјењивање писмених радова кандидата.

У складу са чланом 21 став 1 наведене одлуке, кандидат стиче право да приступи усменом дијелу испита (интервјуу) ако је његов укупан број бодова на писменом дијелу испита најмање 75.

Кандидати који су положили писмени дио стручног испита и у складу с наведеним одредбама Одлуке имају право приступити усменом дијелу стручног испита су кандидати који су тест радили под шифром како слиједи:

Шифра: 25333 Број бодова: 75.00
Шифра: 25334 Број бодова: 75.00
Шифра: 25335 Број бодова: 75.00

Кандидати који су положили писмени дио стручног испита дужни су да најкасније до 19. јула 2016. године контактирају Уставни суд Босне и Херцеговине на телефон број 033/561-146 како би се идентификовали у складу са шифром под којом су радили тест.

Усмени дио стручног испита (интервју) одржаће се 20. јула 2016. године у просторијама Уставног суда Босне и Херцеговине, Улица реиса Џ. Чаушевића 6/III, са почетком у 14.00 часова. Приликом доласка на интервју кандидати су дужни да донесу оригинални доказ шифре под којом су радили тест, као и важећи идентификациони документ (лична карта, пасош или возачка дозвола).

Подијели