Избор новог предсједника Уставног суда Босне и Херцеговине

На својој 121. пленарној сједници, која је одржана електронским путем 26. маја 2021. године, Уставни суд Босне и Херцеговине је, у складу са чланом 83 став (1) Правила Уставног суда БиХ, једногласно изабрао Мату Тадића, досадашњег потпредсједника, за новог предсједника Уставног суда Босне и Херцеговине.

Избором новог предсједника, мандат досадашњег предсједника Златка М. Кнежевића је престао.

На истој сједници за потпредсједнике Уставног суда Босне и Херцеговине, у смислу члана 86 Правила Уставног суда БиХ, једногласно су изабрани: Tudor Pantiru, проф. др Миодраг Симовић и Мирсад Ћеман.

Избор новог предсједника Уставног суда Босне и Херцеговине