Избор новог предсједника Уставног суда Босне и Херцеговине


На својој 144. пленарној сједници, која је одржана 30. маја 2024. године, Уставни суд Босне и Херцеговине је, у складу са чланом 83 став (1) Правила Уставног суда БиХ, изабрао досадашњу суткињу Сеаду Палаврић за нову предсједницу Уставног суда Босне и Херцеговине, чији мандат почиње 1. јуна 2024. године.

Избором нове предсједнице престао је мандат досадашње предсједнице Валерије Галић.

На истој сједници за нове потпредсједнике Уставног суда Босне и Херцеговине, у смислу члана 86 Правила Уставног суда БиХ, изабране су Валерија Галић и Angelika Nußberger, чији мандат почиње 1. јуна 2024. године.