Електронска комуникација

Почев од 1. јануара 2020. године, тј. од почетка примјене Правилника о електронској комуникацији Уставног суда Босне и Херцеговине, адвокати који се појављују у улози пуномоћника подносилаца апелација имају могућност електронске комуникације са Уставним судом Босне и Херцеговине.

Прелазак на електронску комуникацију проводи се постепено. Прва, тестна фаза, отпочела је у марту 2018. године и укључивала је ограничен број адвоката/адвокатских канцеларија.

Након успјешно проведене прве фазе, почев од 1. јануара 2020. године, отпочеће друга фаза, као прелазни облик ка пуној електронској комуникацији са свим адвокатима.

У овом процесу Уставни суд је спреман да, у сарадњи с надлежним адвокатским коморама, осигура техничку обуку и подршку, у мјери у којој адвокати процијене да им је то потребно.

 
 

ПРАВИЛНИК 

УПУТСТВО 

Подијели