Дневни ред 148. сједнице Великог вијећа

На основу чл. 10 и 36 Правила Уставног суда Босне и Херцеговине – пречишћени текст („Службени гласник Босне и Херцеговине“ број 94/14), заказујем

148. сједницу Великог вијећа Уставног суда Босне и Херцеговине
 за 8. јуни 2022. године
са почетком
у 9.30 часова
у малој сали Уставног суда Босне и Херцеговине

Дневни ред:

I    Разматрање и усвајање записника са 147. сједнице Великог вијећа од 11. 5. 2022. године

II    Разматрање У предмета

1.    У-13-22 (Стоматолошка комора Федерације БиХ)       

III    Одлуке о меритуму

1.    АП-3245-20 (Исламска заједница БиХ Меџлис Исламске заједнице Грачаница)       
2.    АП-3317-20  (А. H.)       
3.    АП-3321-20 (Радивој Торбица)       
4.    АП-3383-20 (Дивна Бошњак)       
5.    АП-3384-20 (Радио телевизија Федерације Босне и Херцеговине)       
6.    АП-3393-20 (Заштитни фонд Федерације БиХ)       
7.    АП-3463-20 (М. Ћ.)        
8.    АП-3487-20 (Федерација Босне и Херцеговине)       
9.    АП-3503-20 (Ромео Зеленика)       
10.    АП-3563-20 (С. Ћ.)       
11.    АП-3569-20 (Габријел Делић)       
12.    АП-3570-201 (Недим Зечевић)       
13.    АП-3578-20 (Фарук Јашаревић)       
14.    АП-3580-20 (Д. Р.)       
15.    АП-3589-20 (Заштитни фонд Федерације БиХ)       
16.    АП-3591-20 ("Plants Global INC" д.о.о. Zvornik)       
17.    АП-3605-20 (Служба за заједничке послове органа и тијела Федерације БиХ)       
18.    АП-3611-20 (Илинка Карић)       
19.    АП-3612-20 (Европски универзитет Брчко дистрикта)       
20.    АП-3614-20 (Садик Омерхоџић)       
21.    АП-3666-20 ("Antonio Trade" д.о.о. Grude)       
22.    АП-3681-20 (Давор Васић)       
23.    АП-3837-20 (ENERGOCONTROL д.о.о. Mostar)       
24.    АП-3850-20 ("INFODOM" д.о.о. Sarajevo)       
25.    АП-3855-20 (М. К.)       
26.    АП-3859-20 (Федерално министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства)       
27.    АП-3883-20 ("BEBEN" д.о.о)       
28.    АП-3916-20 (Гојко Окука)       
29.    АП-3923-20 (Х. Е.)       
30.    АП-3948-20 (Загорка Божић)       
31.    АП-4014-20) (В. Ш.)       
32.    АП-4030-20 (ЈП Завод за урбанизам Града Мостара, у стечају)       
33.    АП-4056-20 (Дијана Врховац)       
34.    АП-4162-20 (А. И.)       
35.    АП-4198-20 (Здравко Филиповић)       
36.    АП-4218-20 (Општина Ново Сарајево)       
37.    АП-4222-20 (Зехта Хаџић рођ. Ибрахимовић)       
38.    АП-4268-20 (Б. Л.)       
39.    АП-4352-20 (Слободан Појужина)       
40.    АП-4356-20 (Електропривреда Црне Горе АД Никшић - ХЕ "Пива")       
41.    АП-4374-20 (Намик Имамовић)       
42.    АП-4401-20 (Дарко Големац)       
43.    АП-4423-20 (Славко Ђукић)       
44.    АП-4425-20 (Љуба Јуришић)       
45.    АП-4497-20 (Селма Абазовић)       
46.    АП-4509-20 (Н. В.)       
47.    АП-4521-20 (Радојка Вукановић)       
48.    АП-4621-20 (Момчило Букејловић)       
49.    АП-4717-20 (Љиљана Јевтић)       
50.    АП-4726-20 (Heta д.о.о. Sarajevo)       
51.    АП-72-21 (Невенка Иваниш)       
52.    АП-210-21 (Емир Поробић)       
53.    АП-293-21 (Садет Хоџић)       
54.    АП-326-21 (Милојица Боро)       
55.    АП-454-21 (Г. Л.)       
56.    АП-502-21 Исмаил Омерагић)       
57.    АП-558-21 (Предраг Ивановић)       
58.    АП-629-21 (Жељко Тодић)       
59.    АП-1007-21 (Бранко Томић)       
60.    АП-1157-21 (Силвије Челан)       
61.    АП-538-22 (С. Б.)       
62.    АП-720-22 (И. П.)       
63.    АП-722-22 (Zakharau Aliaksandr)       
64.    АП-986-22 (Мирсад Имамовић)       
65.    АП-1060-22 (Мирко Ђорђић)       
66.    АП-1085-22 (А. М.)       
67.    АП-1125-22 (Д. Л.)       
68.    АП-1131-22 (Александар Крагуљ)       
69.    АП-1145-22 (Влатко Блажевић)       
70.    АП-1214-22 (Бакир Бахтијаревић)       
71.    АП-1469-22 (Билал Кескин)       
72.    АП-49-21 (Марко Папић)       
73.    АП-193-21 (Салих Мушић)       
74.    АП-527-21 ("Euro-Benz" д.о.о. Велика Кладуша, у стечају)       
75.    АП-626-21 (Х. Ј.)       
76.    АП-628-21 (Н. М.)       
77.    АП-1423-21 (Сулејман Хасић)       
78.    АП-1528-21 (Мирсад Хоџић)       
79.    АП-1935-21 (Фрањо Томић)       
80.    АП-1995-21 (З. Д.)       
81.    АП-2403-21 (Тифа Потогија)       
82.    АП-2774-21 (Фахрудин Џафић)       
83.    АП-2950-21 (EOS Matrix д.о.о. за пословне услуге Сарајево)       
84.    АП-3450-21 (О. Д.)       
85.    АП-3961-21 (М. А.)       
86.    АП-951-22 (Селма Одобашић)       
87.    АП-1426-22 (Млд. Ф. Р.)       

IV    Одлуке о допустивости - prima facie

V     Одлуке о допустивости - Oдјел за допустивост

VI    Одлуке о обустави поступка

VII    Разно


Предсједник
Уставног суда Босне и Херцеговине
Мато Тадић