Dnevni red 148. sjednice Velikog vijeća

Na temelju čl. 10. i 36. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 94/14), zakazujem

148. sjednicu Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
 za 8. lipnja 2022. godine
sa početkom
u 9.30 sati
u maloj sali Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

Dnevni red:

I.    Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 147. sjednice Velikog vijeća od 11. 5. 2022. godine

II.    Razmatranje U predmeta

1.    U-13-22 (Stomatološka komora Federacije BiH)        

III.    Odluke o meritumu

1.    AP-3245-20 (Islamska zajednica BiH Medžlis Islamske zajednice Gračanica)        
2.    AP-3317-20  (A. H.)        
3.    AP-3321-20 (Radivoj Torbica)        
4.    AP-3383-20 (Divna Bošnjak)        
5.    AP-3384-20 (Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine)        
6.    AP-3393-20 (Zaštitni fond Federacije BiH)        
7.    AP-3463-20 (M. Ć.)         
8.    AP-3487-20 (Federacija Bosne i Hercegovine)        
9.    AP-3503-20 (Romeo Zelenika)        
10.    AP-3563-20 (S. Ć.)        
11.    AP-3569-20 (Gabrijel Delić)        
12.    AP-3570-201 (Nedim Zečević)        
13.    AP-3578-20 (Faruk Jašarević)        
14.    AP-3580-20 (D. R.)        
15.    AP-3589-20 (Zaštitni fond Federacije BiH)        
16.    AP-3591-20 ("Plants Global INC" d.o.o. Zvornik)        
17.    AP-3605-20 (Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH)        
18.    AP-3611-20 (Ilinka Karić)        
19.    AP-3612-20 (Evropski univerzitet Brčko distrikta)        
20.    AP-3614-20 (Sadik Omerhodžić)        
21.    AP-3666-20 ("Antonio Trade" d.o.o. Grude)        
22.    AP-3681-20 (Davor Vasić)        
23.    AP-3837-20 (ENERGOCONTROL d.o.o. Mostar)        
24.    AP-3850-20 ("INFODOM" d.o.o. Sarajevo)        
25.    AP-3855-20 (M. K.)        
26.    AP-3859-20 (Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva)        
27.    AP-3883-20 ("BEBEN" d.o.o)        
28.    AP-3916-20 (Gojko Okuka)        
29.    AP-3923-20 (H. E.)        
30.    AP-3948-20 (Zagorka Božić)        
31.    AP-4014-20) (V. Š.)        
32.    AP-4030-20 (JP Zavod za urbanizam Grada Mostara, u stečaju)        
33.    AP-4056-20 (Dijana Vrhovac)        
34.    AP-4162-20 (A. I.)        
35.    AP-4198-20 (Zdravko Filipović)        
36.    AP-4218-20 (Općina Novo Sarajevo)        
37.    AP-4222-20 (Zehta Hadžić rođ. Ibrahimović)        
38.    AP-4268-20 (B. L.)        
39.    AP-4352-20 (Slobodan Pojužina)        
40.    AP-4356-20 (Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić - HE "Piva")        
41.    AP-4374-20 (Namik Imamović)        
42.    AP-4401-20 (Darko Golemac)        
43.    AP-4423-20 (Slavko Đukić)        
44.    AP-4425-20 (Ljuba Jurišić)        
45.    AP-4497-20 (Selma Abazović)        
46.    AP-4509-20 (N. V.)        
47.    AP-4521-20 (Radojka Vukanović)        
48.    AP-4621-20 (Momčilo Bukejlović)        
49.    AP-4717-20 (Ljiljana Jevtić)        
50.    AP-4726-20 (Heta d.o.o. Sarajevo)        
51.    AP-72-21 (Nevenka Ivaniš)        
52.    AP-210-21 (Emir Porobić)        
53.    AP-293-21 (Sadet Hodžić)        
54.    AP-326-21 (Milojica Boro)        
55.    AP-454-21 (G. L.)        
56.    AP-502-21 Ismail Omeragić)        
57.    AP-558-21 (Predrag Ivanović)        
58.    AP-629-21 (Željko Todić)        
59.    AP-1007-21 (Branko Tomić)        
60.    AP-1157-21 (Silvije Čelan)        
61.    AP-538-22 (S. B.)        
62.    AP-720-22 (I. P.)        
63.    AP-722-22 (Zakharau Aliaksandr)        
64.    AP-986-22 (Mirsad Imamović)        
65.    AP-1060-22 (Mirko Đorđić)        
66.    AP-1085-22 (A. M.)        
67.    AP-1125-22 (D. L.)        
68.    AP-1131-22 (Aleksandar Kragulj)        
69.    AP-1145-22 (Vlatko Blažević)        
70.    AP-1214-22 (Bakir Bahtijarević)        
71.    AP-1469-22 (Bilal Keskin)        
72.    AP-49-21 (Marko Papić)        
73.    AP-193-21 (Salih Mušić)        
74.    AP-527-21 ("Euro-Benz" d.o.o. Velika Kladuša, u stečaju)        
75.    AP-626-21 (H. J.)        
76.    AP-628-21 (N. M.)        
77.    AP-1423-21 (Sulejman Hasić)        
78.    AP-1528-21 (Mirsad Hodžić)        
79.    AP-1935-21 (Franjo Tomić)        
80.    AP-1995-21 (Z. D.)        
81.    AP-2403-21 (Tifa Potogija)        
82.    AP-2774-21 (Fahrudin Džafić)        
83.    AP-2950-21 (EOS Matrix d.o.o. za poslovne usluge Sarajevo)        
84.    AP-3450-21 (O. D.)        
85.    AP-3961-21 (M. A.)        
86.    AP-951-22 (Selma Odobašić)        
87.    AP-1426-22 (Mld. F. R.)        

IV.    Odluke o dopustivosti - prima facie

V.     Odluke o dopustivosti - Odjel za dopustivost

VI.    Odluke o obustavi postupka

VII.    Razno

Predsjednik
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Mato Tadić
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.