Дневни ред 147. сједнице Великог вијећа

На основу чл. 10. и 36. Правила Уставног суда Босне и Херцеговине – пречишћени текст
(„Службени гласник Босне и Херцеговине“ број 94/14), заказујем


147. сједницу Великог вијећа Уставног суда Босне и Херцеговине
за 11. мај 2022. године

са почетком у 9:30 часова
у Малој сали Уставног суда Босне и Херцеговине


Дневни ред:

I    Разматрање и усвајање записника са 146. сједнице Великог вијећа од 20. 4. 2022. године

II    Меморандуми о преиспитивању одлука Уставног суда Босне и Херцеговине

1.    АП-6790/18
2.    АП-4068/19
3.    АП-223/20
4.    АП-1980/20
5.    АП-2447/20
6.    АП-3636/20
7.    АП-3768/20
8.    АП-1015/21
9.    АП-1062/21
10.    АП-1197/21
11.    АП-1464/21
12.    АП-1591/21
13.    АП-2237/21
14.    АП-2852/21
15.    АП-3545/21
16.    АП-4080/21
17.    АП-4086/21
18.    АП-4111/21
19.    АП-4326/21
20.    АП-30/22
21.    АП-53/22
22.    АП-99/22
23.    АП-178/22
24.    АП-226/22
25.    АП-304/22
26.    АП-862/22

III    Одлуке о меритуму

1.    АП-2721-20 (Изета Бећировић)
2.    АП-2971-20 (Јавно предузеће "РАД" д.о.о. Лукавац)
3.    АП-3149-20 (Опскрба електричном енергијом)
4.    АП-3150-20 (В. П.)
5.    АП-3151-20 (Акиф Мујезин)
6.    АП-3174-20 ("Хидроградња" д.д. Сарајево, у стечају)
7.    АП-3206-20 (Д. М.)
8.    АП-3210-20 (Almos Alfons Mosel Handels GmbH)
9.    АП-3247-20 (Славица Весић рођ. Бајић)
10.    АП-3267-20 (Анкица Колобарић)
11.    АП-3280-20 (М. Д.)
12.    АП-3295-20 (Далиборка Поповић)
13.    АП-3305-20 (Маринко Брадарић)
14.    АП-3340-20 (Милорад Марин)
15.    АП-3355-20 (Адмир Бегановић)
16.    АП-3412-20 (Жељко Видовић)
17.    АП-3418-20 (Банка Српске а.д. Бања Лука- у стечају)
18.    АП-3502-20 ("Калеx" д.о.о. Витез)
19.    АП-3586-20 (Дубравка Радионов)
20.    АП-3598-20 (Иван Милош)
21.    АП-3616-20 (Хусеин Ћуфуровић)
22.    АП-3659-20 (Р. М.)
23.    АП-3954-20 (Тигран Којић)
24.    АП-4062-20 (Босна и Херцеговина)
25.    АП-4115-20 (Жељко-Александар Књегињић)
26.    АП-4162-20 (А. И.)
27.    АП-4182-20 (Босна и Херцеговина)
28.    АП-4226-20 (Елвис Трештић)
29.    АП-4264-20 (Сенад Панџић)
30.    АП-4367-20 (Јурица Гранић)
31.    АП-4395-20 (З. К.)
32.    АП-4464-20 (Жељко Јакшић)
33.    АП-4486-20 (ЈП "Радио телевизија Републике Српске")
34.    АП-4496-20 (А. Ђ.)
35.    АП-4633-20 ("Врбас" д.д. Предузеће за угоститељство, робни промет, производњу и услуге Доњи Вакуф)
36.    АП-363-21 (Н. С.)
37.    АП-565-21 (Х. К.)
38.    АП-576-22 (Д. К.)
39.    АП-633-22 (Надир Тахраоуи)
40.    АП-658-22 (Ј. С.)
41.    АП-864-22 (Аљоша Марић)
42.    АП-893-22 (Мевлудин Хасанбашић)
43.    АП-4376-20 (Саша Мирковић)
44.    АП-268-21 (Фикрет Кадрић)
45.    АП-800-21 (Н. Б.)
46.    АП-914-21 (Елта-Кабел д.о.о. Добој)
47.    АП-1034-21 (Решад Кршо)
48.    АП-1374-21 (Алекса Пјаца)
49.    АП-1428-21 (Азиз Паљанин)
50.    АП-1490-21 (Џевад Поплата)
51.    АП-1590-21 (Чедомир Икић)
52.    АП-1927-21 (Винко Јакић)
53.    АП-1940-21 (Јозо Базина)
54.    АП-2497-21 (Хамид Угљеша)
55.    АП-2535-21 (Млдб. А. Н.)
56.    АП-2698-21 (Златко Николић)
57.    АП-2964-21 (Аднан Хаџић)
58.    АП-3397-21 (УТД BEST д.о.о. Травник)
59.    АП-4054-21 (ДОО "Емпориум" Бихаћ)
60.    АП-4370-21 (Eos Matrix д.о.о. Сарајево)

IV    Одлуке о допустивости – prima facie

V    Одлуке о допустивости - Одјел за допустивост

VI    Разно

Предсједник
Уставног суда Босне и Херцеговине
Мато Тадић