Дневни ред 146. сједнице Великог вијећа

На основу чл. 10. и 36. Правила Уставнога суда Босне и Херцеговине – пречишћени текст
(„Службени гласник Босне и Херцеговине“ број 94/14), заказујем

146. сједницу Великог вијећа Уставнога суда Босне и Херцеговине
за 20. април 2022. године
са почетком у 9:30 часова
у Малој сали Уставног суда Босне и Херцеговине

Дневни ред:

I    Разматрање и усвајање Записника са 145. сједнице Великог вијећа Уставног суда БиХ од 6. 4. 2022. године

II    Меморандуми о преиспитивању

1.    АП-1144/20
2.    АП-3665/20
3.    АП-1133/21

III    Рјешења о преиспитивању

1.    АП-1144/20

IV    Закључци о исправци

1.    АП-1555/20

V    Одлуке о меритуму

1.    АП-2486-20 (Милош Шавија)
2.    АП-2790-20 (Емира Чаушевић)
3.    АП-2838-20 (Општинско Правобранилаштво/Правобранитељство Босанска Крупа)
4.    АП-2893-20 (Хуријета Хаџиефендић)
5.    АП-2918-20 (Ж. Б.)
6.    АП-2926-20 (Лазо Зец)
7.    АП-2968-20 (ПРИМОРЈЕ д.д. Ајдовшћина у стечају)
8.    АП-2979-20 (Божана Шмања)
9.    АП-2981-20 (Горан Ђурић)
10.    АП-3118-20 (Милка Нинковић)
11.    АП-3143-20 (Одвјетник Милка Маглов)
12.    АП-3147-20 (Фахрудин Радончић)
13.    АП-3188-20 (Божидар Стевановић)
14.    АП-3212-20 (Борово д.д. Вуковар)
15.    АП-3279-20 (Банка Српске а.д. Бања Лука- у стечају)
16.    АП-3341-20 (ЈУ Основна школа "Свети Сава" Црњелово)
17.    АП-3397-20 (М. С.)
18.    АП-3633-20 (Одвјетник С. Ф. Х.)
19.    АП-3848-20 (Радио телевизија Федерације Босне и Херцеговине)
20.    АП-3853-20 (ЈП "Радио телевизија Републике Српске")
21.    АП-3942-20 ("МЕРКУР" д.о.о. Бањалука)
22.    АП-4089-20 (Зденко Гргић)
23.    АП-4329-20 (ХМЕЗАД-ТМТ д.о.о. Љубљана)
24.    АП-4419-20 (Миленко Шарић)
25.    АП-4534-20 (Тихо Топић)
26.    АП-4614-20 (Е. М.)
27.    АП-4620-20 (Никола Красић)
28.    АП-4635-20 (Мато Мрвељ)
29.    АП-4643-20 (ГП "ЖГП" д.д. Сарајево)
30.    АП-129-21 (Марко Малинарић)
31.    АП-271-21 (Е. Х.)
32.    АП-399-22 (Млдб. Х. Н.)
33.    АП-558-22 (Бразо Сејдовић)
34.    АП-592-22 (Горан Трбара)
35.    АП-593-22 (Бошко Дмитровић)
36.    АП-796-22 (Алеш Мајкић)
37.    АП-93-21 (Емира Павић)
38.    АП-316-21 (Е. К.)
39.    АП-473-21 (Азер Фатић)
40.    АП-732-21 (Хрвоје Осенк)
41.    АП-1121-21 (Мевлудин Ахметспахић)
42.    АП-1272-21 (Азра Ћоралић)
43.    АП-1754-21 (Н. С.)
44.    АП-3195-21 (Емира Бегановић)
45.    АП-3426-21 (Божана Weber)
46.    АП-3575-21 (Един Ковачић)

VI    Одлуке о допустивости – prima facie

VII    Одлуке о допустивости - Одјел за допустивост

VIII    Меморандуми о неким питањима из надлежности Уставног суда БиХ

IX    Разно

Предсједник
Уставног суда Босне и Херцеговине
Мато Тадић