Дневни ред 145. пленарне сједнице

На основу чл. 9. и 36. Правила Уставног суда Босне и Херцеговине – пречишћени текст

(„Службени гласник Босне и Херцеговине“ бр. 94/14 и 47/23),
заказујем


145. електронску пленарну сједницу Уставног суда Босне и Херцеговине
за 19. јуни 2024. године
с почетком у 10 часова

Дневни ред:

I    Закључци о исправци

1.    АП-2281/23 (Велида Мулабдић и др.)       

2.    АП-2639/23 (Тони Грле)       

II    У предмети

1.    У-4-24 (М. Р.)       

2.    У-8-24 (Невенка Зеко)       

III    Одлуке о меритуму – разуман рок

1.    АП-3191-22 (Сњежана Влачић)       

2.    АП-4046-22 (Шимун Паламета)       

3.    АП-1481-23 („Premier World Sport“ д.о.о. Читлук)       

4.    АП-1588-23 (*млдб. А. Т.)       

5.    АП-2036-23 (адвокат Марио Богдановић)       

6.    АП-2527-23 (Е. Б.)       

7.    АП-2530-23 (Петра Вицан)       

8.    АП-2597-23 (Јово Видић)       

9.    АП-2704-23 (Џенан Тиквеша)       

10.    АП-2781-23 (Х. А.)       

11.    АП-2970-23 (Нурудин Карахметовић)       

12.    АП-3550-23 (Един Нанић)       

13.    АП-3710-23 (Стипо Ћорић)       

14.    АП-4163-23 (Јасминка Тодоровић)       

IV   Одлуке о допустивости – Одјел за допустивост

V    Одлуке о обустави поступка

VI   Разно

Предсједница
Уставног суда Босне и Херцеговине
Сеада Палаврић