Дневни ред 142. сједнице Великог вијећа

На основу чл. 10 и 36 Правила Уставног суда Босне и Херцеговине – пречишћени текст („Службени гласник Босне и Херцеговине“ број 94/14), заказујем

142. електронску сједницу Великог вијећа Уставног суда Босне и Херцеговине
 за 9. фебруар 2022. године

са почетком u 9.30 часова


Дневни ред:

I    Разматрање и усвајање записника са 141. електронске сједнице Великог вијећа Уставног суда БиХ од 26. 1. 2022. године

II    Разматрање У предмета

 1. У-1-22 (Фарис Хасанбеговић)

III    Одлуке о меритуму

 1. АП-1478-20 (Сејфудин Токић)
 2. АП-1658-20 (Д. Ж.)
 3. АП-1684-20 (А. П.)
 4. АП-1689-20 (М. М.)
 5. АП-1696-20 (И. К.)
 6. АП-1825-20 (Министарство трговине и туризма Републике Српске)
 7. АП-1854-20 (Д. Р.)
 8. АП-1870-20 (Сафет Варка)
 9. АП-1878-20 (Енеса Коштић рођ. Мурић)
 10. АП-1911-20 (Радио телевизија Федерације Босне и Херцеговине)
 11. АП-1922-20 (Фикрет Хаџић)
 12. АП-1923-20 (Фарук Хусељић)
 13. АП-1935-20 („Наша Банка“ а.д. Бијељина (претходно пословно име Pavlović International Bank а.д. Бијељина))
 14. АП-2018-20 (Telemach д.о.о. Сарајево)
 15. АП-2115-20 (Хета д.о.о. Сарајево)
 16. АП-2168-20 (Абдурахман Терзић)
 17. АП-2183-20 (Општина Какањ)
 18. АП-2184-20 (ЈП Електропривреда БиХ д.д. Сарајево ЗД Рудник мрког угља „Зеница“ д.о.о. Зеница)
 19. АП-2185-20 (ЈП Електропривреда БиХ д.д. Сарајево ЗД Рудник мрког угља „Зеница“ д.о.о. Зеница)
 20. АП-2221-20 (ЈП Електропривреда БиХ д.д. Сарајево, ЗД РМУ „Ђурђевик“ д.о.о. Ђурђевик)
 21. АП-2222-20 (Винко Мартиновић)
 22. АП-2242-20 (Мирсад Мујић)
 23. АП-2496-20 (Агенција за приватизацију ФБиХ)
 24. АП-2532-20 (Sparkasse bank д.д. БиХ)
 25. АП-2607-20 (Радомир Чергић)
 26. АП-2694-20 (Перо Чолић)
 27. АП-2697-20 (Sberbank а.д. Бања Лука)
 28. АП-2885-20 (Драгутин Петковић)
 29. АП-3120-20 (Сања Ђонлић)
 30. АП-3396-20 (Живко Шкрбић)
 31. АП-3927-20 (МКД „CREDIS“ а.д. Бања Лука)
 32. АП-4438-20) (М. Б.)
 33. АП-3553-21 („Алумина“ д.о.о.)
 34. АП-4315-21 (Драгана Јовановић)
 35. АП-4347-21 (Н. К.)
 36. АП-4348-21 (М. Г.)
 37. АП-2182-20 (Милка Јуришић)
 38. АП-2339-20 (Енес Мурачевић)
 39. АП-2818-20 (Неџад Балкић)
 40. АП-4118-20 (К. С.)
 41. АП-4215-20 (Слободан Николић)
 42. АП-4372-20 (З. М.)
 43. АП-4642-20 (М. А.)
 44. АП-86-21 (Анђа Бекић)
 45. АП-140-21 (Х. Х.)
 46. АП-212-21 (Н. Х.)
 47. АП-215-21 (Н. Х.)
 48. АП-278-21 (Едо Селимић)
 49. АП-286-21 (Е. Х.)
 50. АП-340-2 (Хамза Трако)
 51. АП-343-21 (Селма Крка)
 52. АП-345-21 (Хасиб Скендерагић)
 53. АП-352-21 (Хамдија Хаџиибрахимбеговић)
 54. АП-435-21 (ХЕТА д.о.о. Сарајево – ранији назив Hypo-Alpe Adria - Leasing д.о.о. Сарајево)
 55. АП-584-21 (Никола Ћорић)
 56. АП-585-21 (Никола Ћорић)
 57. АП-670-21 (А. Х.)
 58. АП-1135-21 (ВЕНЕДА д.о.о. Информациони, правни и финансијски инжењеринг)
 59. АП-1459-21 (млдб. А. Т.)
 60. АП-1521-21 (Наташа Марић рођ. Палавестра)
 61. АП-1559-21 (Неџад Башић)
 62. АП-1560-21 (Недим Ћоровић)
 63. АП-3671-21 (Синиша Иванишевић)

IV    Одлуке о допустивости – prima facie

V    Одлуке о допустивости – Одјел за допустивост

VI    Одлуке о обустави поступка

VII    Закључци о исправци

VIII    Разно

Предсједник
Уставног суда Босне и Херцеговине
Мато Тадић