Dnevni red 142. sjednice Velikog vijeća

Na osnovu čl. 10 i 36 Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 94/14), zakazujem

142. elektronsku sjednicu Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
 za 9. februar 2022. godine

sa početkom u 9.30 sati


Dnevni red:

I    Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 141. elektronske sjednice Velikog vijeća Ustavnog suda BiH od 26. 1. 2022. godine

II    Razmatranje U predmeta

1.    U-1-22 (Faris Hasanbegović)

III    Odluke o meritumu

1.    AP-1478-20 (Sejfudin Tokić)
2.    AP-1658-20 (D. Ž.)
3.    AP-1684-20 (A. P.)
4.    AP-1689-20 (M. M.)
5.    AP-1696-20 (I. K.)
6.    AP-1825-20 (Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske)
7.    AP-1854-20 (D. R.)
8.    AP-1870-20 (Safet Varka)
9.    AP-1878-20 (Enesa Koštić rođ. Murić)
10.    AP-1911-20 (Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine)
11.    AP-1922-20 (Fikret Hadžić)
12.    AP-1923-20 (Faruk Huseljić)
13.    AP-1935-20 („Naša Banka“ a.d. Bijeljina (prethodno poslovno ime Pavlović International Bank a.d. Bijeljina))
14.    AP-2018-20 (Telemach d.o.o. Sarajevo)
15.    AP-2115-20 (Heta d.o.o. Sarajevo)
16.    AP-2168-20 (Abdurahman Terzić)
17.    AP-2183-20 (Opština Kakanj)
18.    AP-2184-20 (JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo ZD Rudnik mrkog uglja „Zenica“ d.o.o. Zenica)
19.    AP-2185-20 (JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo ZD Rudnik mrkog uglja „Zenica“ d.o.o. Zenica)
20.    AP-2221-20 (JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU „Đurđevik“ d.o.o. Đurđevik)
21.    AP-2222-20 (Vinko Martinović)
22.    AP-2242-20 (Mirsad Mujić)
23.    AP-2496-20 (Agencija za privatizaciju FBiH)
24.    AP-2532-20 (Sparkasse bank d.d. BiH)
25.    AP-2607-20 (Radomir Čergić)
26.    AP-2694-20 (Pero Čolić)
27.    AP-2697-20 (Sberbank a.d. Banja Luka)
28.    AP-2885-20 (Dragutin Petković)
29.    AP-3120-20 (Sanja Đonlić)
30.    AP-3396-20 (Živko Škrbić)
31.    AP-3927-20 (MKD „CREDIS“ a.d. Banja Luka)
32.    AP-4438-20) (M. B.)
33.    AP-3553-21 („Alumina“ d.o.o.)
34.    AP-4315-21 (Dragana Jovanović)
35.    AP-4347-21 (N. K.)
36.    AP-4348-21 (M. G.)
37.    AP-2182-20 (Milka Jurišić)
38.    AP-2339-20 (Enes Muračević)
39.    AP-2818-20 (Nedžad Balkić)
40.    AP-4118-20 (K. S.)
41.    AP-4215-20 (Slobodan Nikolić)
42.    AP-4372-20 (Z. M.)
43.    AP-4642-20 (M. A.)
44.    AP-86-21 (Anđa Bekić)
45.    AP-140-21 (H. H.)
46.    AP-212-21 (N. H.)
47.    AP-215-21 (N. H.)
48.    AP-278-21 (Edo Selimić)
49.    AP-286-21 (E. H.)
50.    AP-340-2 (Hamza Trako)
51.    AP-343-21 (Selma Krka)
52.    AP-345-21 (Hasib Skenderagić)
53.    AP-352-21 (Hamdija Hadžiibrahimbegović)
54.    AP-435-21 (HETA d.o.o. Sarajevo – raniji naziv Hypo-Alpe Adria - Leasing d.o.o. Sarajevo)
55.    AP-584-21 (Nikola Ćorić)
56.    AP-585-21 (Nikola Ćorić)
57.    AP-670-21 (A. H.)
58.    AP-1135-21 (VENEDA d.o.o. Informacioni, pravni i finansijski inženjering)
59.    AP-1459-21 (mldb. A. T.)
60.    AP-1521-21 (Nataša Marić rođ. Palavestra)
61.    AP-1559-21 (Nedžad Bašić)
62.    AP-1560-21 (Nedim Ćorović)
63.    AP-3671-21 (Siniša Ivanišević)

IV.    Odluke o dopustivosti – prima facie

V.    Odluke o dopustivosti – Odjel za dopustivost

VI.    Odluke o obustavi postupka

VII.    Zaključci o ispravci

VIII.    Razno

Predsjednik
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Mato Tadić


Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.