Дневни ред 134. пленарне сједнице

На основу чл. 9. и 36. Правила Уставног суда Босне и Херцеговине – пречишћени текст („Службени гласник Босне и Херцеговине“ број 94/14),
заказујем


134. пленарну сједницу Уставнога суда Босне и Херцеговине
за 23. и 24. март 2023. године
с почетком у 9.30
у великој сали Уставног суда Босне и Херцеговине


Дневни ред:

I.    Разматрање и усвајање записника

1.    Записник са 132. пленарне сједнице Уставнога суда Босне и Херцеговине од 19. јануара 2023. године
2.    Записник са 133. електронске пленарне сједнице Уставнога суда Босне и Херцеговине од 2. марта 2023. године

II.    Закључак о исправци

1.    АП-536/22        

III.    У предмети
1.    У-22-22
Захтјев Суда Босне и Херцеговине за оцјену усаглашености Закона о платама и другим накнадама у судским и тужилачким институцијама на нивоу Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ бр. 90/05, 32/07, 17/13, 5/14, 40/14, 48/15 и 77/20) са чланом I/2 Устава Босне и Херцеговине у вези са чланом 14 Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода, чланом 1 Протокола број 12 уз Европску конвенцију и чланом 26 Међународног пакта о грађанским и политичким правима

2.    У-27-22
Захтјев Жељка Комшића, члана Предсједништва Босне и Херцеговине, и Шефика Џаферовића, у вријеме подношења захтјева предсједавајућег Предсједништва Босне и Херцеговине, за оцјену усаглашености с Уставом Босне и Херцеговине амандмана на Устав Федерације Босне и Херцеговине бр. CXI, CXII, CXX, CXXI i CXXVIII („Службени гласник ФБиХ“ број 79/22) и чл. од 1 до 5 Закона о измјенама и допунама Изборног закона Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ број 67/22), које је наметнуо високи представник за Босну и Херцеговину одлукама бр. 06/22 и 07/22 од 2. октобра 2022. године, и захтјев за оцјену усаглашености с Уставом БиХ амандмана од CX до CXXX и Измјена Изборног закона

3.    У-29-22
Захтјев седам делегата Вијећа народа Републике Српске за оцјену уставности члана 21 Закона о измјенама и допунама Закона о предшколском одгоју и образовању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 63/20), члана 140 Закона о основном одгоју и образовању („Службени гласник Републике Српске“ број 81/22) и члана 17 Закона о измјенама и допунама Закона о средњем образовању и одгоју („Службени гласник Републике Српске“ број 92/20)

4.    У-32-22
Захтјев Основног суда у Бањалуци за оцјену уставности члана 10 став 1 тачка б) Закона о судским таксама („Службене новине Републике Српске“ бр. 73/08, 49/09, 67/13, 63/14, 66/18 и 67/20)

5.    У-34-22
Захтјев Апелационог суда Брчко дистрикта Босне и Херцеговине за оцјену уставности Закона о поступку оцјене усклађености правних аката Брчко дистрикта („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 20/10) са чланом ИИ/3.е) Устава Босне и Херцеговине и чланом 6. став 1. Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода

IV.    Одлуке о меритуму

1.    АП-632-18 (М. Б.)
2.    АП-837-22 (Високо судско и тужилачко вијеће Босне и Херцеговине)
3.    АП-1828-22 (А. Х.)
4.    АП-2238-22 (Радован Стоканић)
5.    АП-2395-22 (Миладин Видачковић)
6.    АП-2748-22 (Ж. К.)
7.    АП-3228-22 (Кенан Чустовић)
8.    АП-3332-22  (О. А. О. ал.-Д.)
9.    АП-3597-22 ( (М. Г.)
10.    АП-3716-22 (А. В.)
11.    АП-3773-22 (Алдин Демировић)
12.    АП-4142-22 (Мартина Росо)
13.    АП-4204-22 („Енергоинвест“ ТПО д.д. Јајце)
14.    АП-4558-22 (Лејла Фазлагић Пашић)
15.    АП-685-22 („Електробосна“ д.д. Јајце)
16.    АП-772-22 (Џ. К.)
17.    АП-1072-22 (Кенан Горо)
18.    АП-1781-22 (Љиљана Рашо)
19.    АП-3762-22 (Друштво за управљање фондовима СМЕ ИНВЕСТ д.о.о. Мостар)
20.    АП-3834-22 (Јасмина Хамидић)
21.    АП-3852-22 (Стојанка Хоџић)
22.    АП-4374-22 (М. К.)
23.    АП-4791-22 (Јован Ковиљац)

V.    Одлуке о допустивости – prima facie

VI.    Одлуке о допустивости – Одјел за допустивост

VII.    Меморандум о другим питањима из надлежности УСБиХ

VIII.    Разно

Предсједница
Уставног суда Босне и Херцеговине
Валерија Галић