Дневни ред 133. сједнице Великог вијећа

На основу чл. 10 и 36 Правила Уставног суда Босне и Херцеговине –
пречишћени текст („Службени гласник Босне и Херцеговине“ број 94/14), заказујем

133. сједницу Великог вијећа Уставног суда Босне и Херцеговине
за 8. јули 2021. годинеДневни ред:

I    Разматрање и усвајање записника са 132. сједнице Великог вијећа УСБиХ од 23. 6. 2021. године

II    Одлуке о меритуму

1.    АП-4157-18 (Драго Симић)
2.    АП-4634-18 ("Борово" д.д.)
3.    АП-2082-19 (М. Р.)
4.    АП-2985-19 (Небојша Врховац)
5.    АП-3307-19 (РТВ БН д.о.о. Бијељина)
6.    АП-3356-19 (Наџија Кресо)
7.    АП-3386-19 (Општина Дервента)
8.    АП-3577-19 (Илија Врањковић)
9.    АП-3615-19 (Вања Ђурић)
10.    АП-3644-19 (ГП "ЖГП" д.д. Сарајево)
11.    АП-3869-19 (Modern Times d.o.o. za upravljanje nekretninama)
12.    АП-4048-19 (Драган Колобара)
13.    АП-4180-19 (Јасмин Машић)
14.    АП-4233-19 (Ј. С.)
15.    АП-4373-19 (Босна и Херцеговина)
16.    АП-4456-19 (Организација ратних војних инвалида Града Тузла)
17.    АП-4538-19 (А. Р.)
18.    АП-4690-19 (Стипе Шакић)
19.    АП-4845-19 (Абделкадер Бендаоуд)
20.    АП-4872-19 (Општина Брод)
21.    АП-4873-19 (Милан Симић)
22.    АП-4876-19 (Херцеговачко-неретвански кантон)
23.    АП-4903-19 (Б. Д.)
24.    АП-4986-19 (Крајина Борац д.о.о. Бања Лука)
25.    АП-4998-19 (Радоја Драгичевић)
26.    АП-5001-19 (С. Д.)
27.    АП-5021-19 (Босна и Херцеговина)
28.    АП-71-20 (Р. Д.)
29.    АП-314-20 (Јавно предузеће "РАД" д.д. Тешањ)
30.    АП-315-20 (Миломир Божовић)
31.    АП-359-20 (Семра Чаваљуга)
32.    АП-361-20 (Милан Кусић)
33.    АП-422-20 (Јасмин Хећо)
34.    АП-428-20 (У. К.)
35.    АП-441-20 (Душан Лукић)
36.    АП-518-20 (Дарко Савић)
37.    АП-593-20 (Стјепан Микулић)
38.    АП-680-20 (Младен Романчук)
39.    АП-740-20 (Мирсад Халиловић)
40.    АП-765-20 (Милица Пављашевић)
41.    АП-777-20 (Дениз Зиележник)
42.    АП-952-20 (Неџад Изић)
43.    АП-1990-20 (Озрен Аликадић)
44.    АП-2318-20 (Мухамед Будимлић)
45.    АП-2517-20 (М.Б.)
46.    АП-2633-20 (Мирсада Бурзић)
47.    АП-1306-21 (Јасмин Алибашић)
48.    АП-1601-21 (Јосип Барић)
49.    АП-1784-21 (Абдулах Дедић)
50.    АП-1789-21 (С. Ш.)
51.    АП-1828-21 (Енис Мандал)
52.    АП-2010-21 (Маја Браловић-Smith)
53.    АП-3246-19 (Асидин Хусејновић)
54.    АП-3811-19 (Малбашић Company д.о.о.)
55.    АП-4803-19 (Федерација Босне и Херцеговине - Влада Федерације БиХ)
56.    АП-177-20 (Анис Бригић)
57.    АП-955-20 (Мунир Халиловић)
58.    АП-1699-20 (Иво Комшо)
59.    АП-1723-20 (Асима Кудић)
60.    АП-2805-20 (Назиф Џихо)
61.    АП-2811-20 (Салкан Градашчевић)
62.    АП-3592-20 (П. М.)
63.    АП-3645-20 (Горан Лукановић)
64.    АП-3963-20 (Фадил Мукановић)
65.    АП-3967-20 (Дражан Кнезовић)
66.    АП-3970-20 (Сенаид Гењац)
67.    АП-3972-20 (Суада Хоџић)
68.    АП-4125-20 (Салих Бешировић)
69.    АП-4143-20 (К. З.)
70.    АП-4323-20 (Едина Галић)
71.    АП-4981-19 (Џемал Карић)

III    Одлуке о допустивости – prima facie

IV    Одлуке о допустивости – одјел за допустивост

V    Одлуке о обустави поступка

VI    Извјештај о извршењу одлука Уставног суда БиХ

VII    Рјешења о неизвршењу одлука Уставног суда БиХ

VIII    РазноПредсједник
Уставног суда Босне и Херцеговине
Мато Тадић