Дневни ред 130. пленарне сједнице

На основу чл. 9. и 36. Правила Уставног суда Босне и Херцеговине – пречишћени текст („Службени гласник Босне и Херцеговине“ број 94/14),
заказујем


за 22. септембар 2022. године130. пленарну сједницу Уставнога суда Босне и Херцеговине
са почетком у 9.30 časova
у великој сали Уставног суда Босне и ХерцеговинеДневни ред:

I    Разматрање и усвајање записника

1.    Записник са 129. пленарне сједнице Уставног суда Босне и Херцеговине од 14. 7. 2022. године

2.    Записник са 128. пленарне сједнице Уставног суда Босне и Херцеговине од 14. 7. 2022. године

II    Разматрање У предмета

1.    У 10-22
Захтјев шест делегата Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за оцјену компатибилности Закона о непокретној имовини која се користи за функционисање јавне власти („Службени гласник Републике Српске“ број 29/22) са чл. I/1 Устава Босне и Херцеговине, III/3б) Устава Босне и Херцеговине, чланом IV/4е) Устава Босне и Херцеговине и чланом 2 Анекса II Устава Босне и Херцеговине.

2.    У 12-22
Захтјев Кантоналног суда у Сарајеву (суткиње Данијеле Микић) за оцјену компатибилности члана 71 став 2 тачка ц) Закона о стечају („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“ број 53/21) са одредбама члана 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију за заштиту људских права и основних слобода и члана II/4 Устава Босне и Херцеговине, члана 14 Европске конвенције и члана 1 Протокола број 12 уз Европску конвенцију.

3.    У 15-22
Захтјев предсједавајућег Предсједништва Босне и Херцеговине Шефика Џаферовића за оцјену уставности Уредбе о контроли јавних набавки у свим институцијама чији је оснивач Кантон Сарајево („Службене новине Кантона Сарајево“ бр. 27/19, 29/19, 48/19 и 13/20).

4.    У 18-22
Захтјев Општинског суда у Завидовићима (судије Бориса Сунарића) за оцјену уставности члана 56 став 2 тачка 3, члана 56 став 3 и члана 94 Закона о прекршајима („Службене новине Федерације БиХ“ број 63/14) у односу на члан II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члан 6 Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода.

5.    У 20-22
Захтјев Општинског суда у Сарајеву (судије Муриса Сакића) за оцјену уставности одредбе чл. 9 став 2, 20, 21, 22, 23, 27 и 75 Закона о државној служби у Кантону Сарајево („Службене новине Кантона Сарајево“ бр. 31/16 и 45/19).

III    Разматрање АП предмета

1.    АП 1347-22 (О. С.)

IV    Разно


Предсједница
Уставног суда Босне и Херцеговине
Валерија Галић