Дневни ред 127. пленарне сједнице

На основу чл. 9. и 36. Правила Уставног суда Босне и Херцеговине – пречишћени текст („Службени гласник Босне и Херцеговине“ број 94/14),
заказујем

127. пленарну сједницу Уставног суда Босне и Херцеговине
за 6. јул
и 2022. годинеДневни ред:

I    Разматрање захтјева за доношење привремене мјере

1.  У-17/22
Захтјев Шефика Џаферовића, предсједавајућег Предсједништва Босне и Херцеговине за оцјену уставности Закона о лијековима и медицинским средствима Републике Српске („Службени гласник РС“ број 118/21,) и Закона о допунама Закона о републичкој управи („Службени гласник РС“ број 15/22).


Предсједник
Уставног суда Босне и Херцеговине
Мато Тадић