Дневни ред 125. пленарне сједнице

На основу чл. 9. и 36. Правила Уставног суда Босне и Херцеговине – пречишћени текст („Службени гласник Босне и Херцеговине“ број 94/14),
заказујем

125. пленарну сједницу Уставног суда Босне и Херцеговине
за 24. и 25. март 2022. године
са почетком у 9.30 часова


Дневни ред:

I    Разматрање и усвајање записника

а)    Записник са 124. пленарне сједнице Уставног суда од 2. и 3. децембра 2021. године

б)    Записник са ванредне пленарне сједнице Уставног суда од 9. марта 2022. године

II    Избор потпредсједника Уставног суда БиХ из реда међународних судија

III    Разматрање У предмета

1.    У 12-21
Захтјев Општинског суда у Сребренику за оцјену уставности члана 105 Закона о прекршајима („Службене новине Федерације БиХ“ број 63/14).

2.    У 13-21
Захтјев Суда Босне и Херцеговине за оцјену уставности одредбе члана 79 Закона о служби у Оружаним снагама Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине“ бр. 88/05, 53/07, (58/08 – ЗО Закона о платама и накнадама у институцијама БиХ), 59/09, 74/10, 42/12, 41/16 и 38/18) и одредбе члана 4 Одлуке Савјета министара Босне и Херцеговине о начину и поступку остваривања права запослених у институцијама Босне и Херцеговине на трошкове смјештаја („Службени гласник Босне и Херцеговине“ бр. 42/12, 78/12, 51/13 и 68/18).

3.    У 16-21
Захтјев Општинског суда у Завидовићима за  оцјену сагласности чл. 21 став 2 тачка 4, 105 и дијела одредбе члана 75 Закона о прекршајима („Службене новине Федерације БиХ“ број 63/14) са Уставом Босне и Херцеговине и Европском конвенцијом за заштиту људских права и основних слобода.

4.    У 17-21
Захтјев Кантоналног суда у Мостару за оцјену сагласности члана 173 Закона о раду („Службене новине Федерације БиХ“ број 26/16) са Уставом Босне и Херцеговине и Европском конвенцијом за заштиту људских права и основних слобода.

5.    У 18-21
Захтјев Основног суда у Зворнику за оцјену сагласности Закона о платама и накнадама судија и јавних тужилаца у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“ број 66/18) са одредбама чл. I/2 и II/4 Устава Босне и Херцеговине у вези с одредбама члана 14 Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода, члана 1 Протокола број 12 уз Европску конвенцију, као и чланом 26 Међународног пакта о грађанским и политичким правима.

IV    Разматрање АП предмета

1.    АП 865-20  (Antonić Trade д.о.о. Лакташи)
2.    АП 2076-20 (Радивоје Јанковић)
3.    АП 3156-20 (М. А.)
4.    АП 475-21  (Крајина Борац д.о.о. Бања Лука)
5.    АП 4378-21 (Гордана Тадић)

V    Информација за пленарну сједницу Уставног суда БиХ

VI    Разно

Предсједник
Уставног суда Босне и Херцеговине
Мато Тадић