Дневни ред 124. пленарне сједнице

На основу чл. 9 и 36 Правила Уставног суда Босне и Херцеговине – пречишћени текст („Службени гласник Босне и Херцеговине“ број 94/14),
заказујем

124. пленарну сједницу Уставног суда Босне и Херцеговине
за 2. и 3. децембар 2021. године
са почетком у 10.00 часова
у великој сали Уставног суда БиХДневни ред:

I    Свечана изјава судије Ledija Biankua

II    Разматрање и усвајање записника са 123. пленарне сједнице Уставног суда Босне и Херцеговине одржане у Мостару 23. септембра 2021. године

III    Разматрање У предмета

1.    У 15-20
Захтјев Борјане Кришто (предсједавајућа Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине у вријеме подношења захтјева) за оцјену уставности члана 9 став (1), члана 10 став (4) и члана 11 став (1) тачка б) Закона о Суду Босне и Херцеговине.

2.    У 16-20
Захтјев 24 члана Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за рјешавање спора између Босне и Херцеговине и Републике Српске насталог у вези с додјелом концесија.

3.    У 9-21
Захтјев Бакира Изетбеговића, предсједавајућег Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, за оцјену уставности члана 12 ст. (2) и (4) Правила службе Оружаних снага Босне и Херцеговине број 06-02-3-4958/12.

4.    У 10-21
Захтјев Кантоналног суда у Зеници за оцјену компатибилности члана 55 Закона о високом образовању Зеничко-добојског кантона („Службене новине Зеничко-добојског кантона“ бр. 6/09, 9/13, 13/13, 4/15, 5/18, 4/19 и 19/20) с Уставом Босне и Херцеговине и чланом 18 Оквирног закона о високом образовању у БиХ („Службени гласник Босне и Херцеговине“ бр. 59/07 и 59/09).

5.    У 11-21
Захтјев Аљоше Чампаре, министра Федералног министарства унутрашњих послова Федерације Босне и Херцеговине, Уставном суду БиХ да у складу са чланом 8.8 Изборног закона Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине“ бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 и 31/16) покрене процедуру утврђивања привремене (не)способности Милорада Додика, члана Предсједништва Босне и Херцеговине, за вршење функције коју обавља.

IV    Разматрање АП предмета

1.    АП 139-20 (Босна и Херцеговина)
2.    АП 527-20 (Гази Хусрев-бегов вакуф у Сарајеву)
3.    АП 681-20 (Меџлис Исламске заједнице Сребреница)
4.    АП 737-20 (Крајина Борац д.о.о. Бања Лука)
5.    АП 3879-20 (Александар Туцикешић)

V    Разно

Предсједник
Уставног суда Босне и Херцеговине
Мато Тадић