Dnevni red 124. plenarne sjednice

Na osnovu čl. 9 i 36 Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 94/14),
zakazujem

124. plenarnu sjednicu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
za 2. i 3. decembar 2021. godine
sa početkom u 10.00 sati
u velikoj sali Ustavnog suda BiH


Dnevni red:

I.    Svečana izjava sudije Ledija Biankua

II.    Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 123. plenarne sjednice Ustavnog suda Bosne i Hercegovine održane u Mostaru 23. septembra 2021. godine

III.    Razmatranje U predmeta

1.    U 15-20
Zahtjev Borjane Krišto (predsjedavajuća Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u vrijeme podnošenja zahtjeva) za ocjenu ustavnosti člana 9 stav (1), člana 10 stav (4) i člana 11 stav (1) tačka b) Zakona o Sudu Bosne i Hercegovine.

2.    U 16-20
Zahtjev 24 člana Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za rješavanje spora između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske nastalog u vezi s dodjelom koncesija.

3.    U 9-21
Zahtjev Bakira Izetbegovića, predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, za ocjenu ustavnosti člana 12 st. (2) i (4) Pravila službe Oružanih snaga Bosne i Hercegovine broj 06-02-3-4958/12.

4.    U 10-21
Zahtjev Kantonalnog suda u Zenici za ocjenu kompatibilnosti člana 55 Zakona o visokom obrazovanju Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ br. 6/09, 9/13, 13/13, 4/15, 5/18, 4/19 i 19/20) s Ustavom Bosne i Hercegovine i članom 18 Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u BiH („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br. 59/07 i 59/09).

5.    U 11-21
Zahtjev Aljoše Čampare, ministra Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine, Ustavnom sudu BiH da u skladu sa članom 8.8 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16) pokrene proceduru utvrđivanja privremene (ne)sposobnosti Milorada Dodika, člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, za vršenje funkcije koju obavlja.

IV.    Razmatranje AP predmeta

1.    AP 139-20 (Bosna i Hercegovina)
2.    AP 527-20 (Gazi Husrev-begov vakuf u Sarajevu)
3.    AP 681-20 (Medžlis Islamske zajednice Srebrenica)
4.    AP 737-20 (Krajina Borac d.o.o. Banja Luka)
5.    AP 3879-20 (Aleksandar Tucikešić)

V.    Razno

Predsjednik
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Mato Tadić

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.