152. сједница Великог вијећа

Уставни суд Босне и Херцеговине је данас одржао редовну, 152. сједницу Великог вијећа Уставног суда Босне и Херцеговине.

Од одлука које је данас донио Уставни суд издваја:

АП 156/21 - у којој је Уставни суд закључио да постоји кршење права апеланата на правично суђење, јер је Кантонални суд у Сарајеву, након одлуке Уставног суда којом је већ једном утврђено кршење права на правично суђење због недостатака у образложењу одлуке тог суда, поново дао готово исто образложење о питању правног интереса тужиоца за подношење утврђујуће тужбе не уважавајући становишта која је изнио Уставни суд у Одлуци број АП 2321/18, која је коначна и обавезујућа.

АП 441/21 - у којој је Уставни суд закључио да је повријеђено апелантово право на правично суђење у дијелу оспорене одлуке у којем је одбијен тужбени захтјев који се односи на новчана средства на оставитељкином банковном рачуну. Наиме, Врховни суд ФБиХ уопште није расправио питање да ли та новчана средства представљају исплаћене накнаде на име инвалиднине за коју се оставитељка обавезала да ће је искористити за плаћање трошкова смјештаја у дому, иако се ради о питању које је неспорно од утицаја на коначну одлуку о том дијелу тужбеног захтјева.

АП 487/21 - у којој је Уставни суд закључио да постоји кршење права на правично суђење у односу на право на суђење у разумном року као једном од елемената права на правично суђење када је поступак пред редовним судовима укупно трајао дуже од 18 година, од чега пред првостепеним судом дуже од 12 година. Редовни судови нису понудили разлоге који би могли да утичу на другачији закључак Уставног суда.

Све одлуке усвојене на данашњој сједници биће достављене апелантима у року од мјесец дана и објављене у што краћем року на интернетској страници Уставног суда Босне и Херцеговине.