149. сједница Великог вијећа

Уставни суд Босне и Херцеговине је данас одржао редовну, 149. сједницу Великог вијећа Уставног суда Босне и Херцеговине.

Од одлука које је данас донио Уставни суд издваја:

АП 4279/20 – у којој је Уставни суд закључио да је дошло до повреде апелантовог права на суђење у разумном року јер је предметни поступак укупно трајао дуже од 16 година, од чега више од девет година пред Кантоналним судом у Сарајеву који није дао разлоге који би оправдали тако дуго трајање поступка и који би могли утицати на другачији закључак.

АП 835/21 – у којој је Уставни суд закључио да постоји кршење права на доношење одлуке у разумном року када је кривични поступак против апеланта у релевантном периоду трајао дуже од 12 година.

АП 1312/22 – у којој је Уставни суд закључио да је у конкретном случају одбијањем апелантовог захтјева за замјену казне затвора новчаном казном дошло до повреде апелантовог права на кажњавање само на основу закона.

Све одлуке усвојене на данашњој сједници биће достављене апелантима у року од мјесец дана и објављене у што краћем року на интернет страници Уставног суда Босне и Херцеговине.