140. сједница Великог вијећа

Уставни суд Босне и Херцеговине је данас одржао редовну, 140. сједницу Великог вијећа Уставног суда Босне и Херцеговине.

Од одлука које је данас донио Уставни суд издваја:

АП 1329/20 – у којој је Уставни суд закључио да је дошло до повреде апелантовог права на имовину с обзиром на то да право тужене општине као јавне власти да, сходно релевантним одредбама Закона о враћању, додјели и продаји станова Федерације БиХ, располаже предметним станом, искључиво усљед чињенице да апелант није закључио уговор о коришћењу, не може да има приоритет у односу на право апеланта који је у посједу предметног стана који представља његов дом дуже од 20 година на основу рјешења којим му је стан додијелило предузеће које је накнадно приватизовано.

АП 3881/21 – у којој је Уставни суд закључио да постоји кршење права на личну слободу и безбједност (у односу на закључак редовних судова да су се стекли разлози за одређивање притвора) када су редовни судови пропустили да наведу конкретне околности које оправдавају закључак да би пуштање апеланта на слободу резултирало ванредним околностима усљед стварне (не апстрактне) пријетње нарушавању јавног реда, у смислу одредаба члана 197 став 1 тачка г) Закона о кривичном поступку Републике Српске.

Све одлуке усвојене на данашњој сједници биће достављене апелантима у року од мјесец дана и објављене у што краћем року на интернетској страници Уставног суда Босне и Херцеговине.