137. сједница Великог вијећа

Уставни суд Босне и Херцеговине је данас одржао редовну, 137. сједницу Великог вијећа Уставног суда Босне и Херцеговине.

Од одлука које је данас донио Уставни суд издваја:

АП 4328/20 – у којој је Уставни суд закључио да постоји кршење права на правично суђење када је у околностима конкретног случаја апелантово право гарантовано законом да о постојању прекршаја, апелантове прекршајне одговорности и санкцији одлучи суд учињено илузорним јер су редовни судови, одлучујући о апелантовом приједлогу за поврат у пређашње стање, очигледно произвољно примијенили релевантну законску одредбу и тиме онемогућили апеланта да дође до мериторне одлуке о својој прекршајној одговорности.

Све одлуке усвојене на данашњој сједници биће достављене апелантима у року од мјесец дана и објављене у што краћем року на интернет страници Уставног суда Босне и Херцеговине.