133. сједница Великог вијећа

Уставни суд Босне и Херцеговине је данас одржао редовну, 133. сједницу Великог вијећа Уставног суда Босне и Херцеговине.

Од одлука које је данас донио Уставни суд, између осталих, издваја:

АП 2985/19 – у којој је Уставни суд, између осталог, примјењујући праксу Уставног суда из предмета бр. У 7/12 и У 29/13 на конкретан случај, закључио да је дошло до кршења забране дискриминације јер је оспорена пресуда редовног суда заснована на Закону о платама и другим накнадама судија и тужилаца у Федерацији БиХ, који не садржи одредбе које регулишу накнаду на име одвојеног живота и трошкова смјештаја.

АП 952/20 – у којој је Уставни суд закључио да нема кршења апелантових гаранција из члана 6 став 2 Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода будући да изјаве тужилаца Тужилаштва које су дате на конференцији за штампу, на које је апелант указао у апелацији, с обзиром на њихов садржај и у контексту специфичних околности у којим су дате, не представљају изјаве о апелантовој кривици, већ су дате у оквиру подигнуте оптужнице.

АП 2517/20 – у којој је Уставни суд закључио да постоји кршење права на правично суђење када је у околностима конкретног случаја апелантова сумња у пристрасност именованог судије била легитимна и имала објективно оправдање, а редовни суд који је одлучивао о жалби је пропустио да о његовом захтјеву за изузеће судије и одлучи. Овај пропуст није могао бити отклоњен ни у поступку по правном лијеку о којем је одлучивао виши суд.

Све одлуке усвојене на данашњој сједници биће достављене апелантима у року од мјесец дана и објављене у што краћем року на интернет страници Уставног суда Босне и Херцеговине.